Bài 2 : Thiết lập Môi trường phát triển ứng dụng Java 9

Bài 2 : Thiết lập Môi trường phát triển ứng dụng Java 9
access_time 1/29/2018 12:00:00 AM
person Nguyễn Mạnh Hùng

Thiết lập Môi trường phát triển ứng dụng Java 9

1. Yêu cầu hệ thống

Để xây dựng ứng dụng Java 9 ở mức độ cơ bản, các bạn cần cài đặt :

+ Jdk 9

+ Bộ công cụ phát triển ứng dụng Java ví dụ như Eclipse, NetBeans 9.0, Visual studio Code …

2. Cài đặt Jdk

JDK, viết tắt của Java Development Kit, là một bộ công cụ cung cấp môi trường để chúng ta xây dựng, phát triển và thực thi các ứng dụng Java. Phiên bản mới nhất của Jdk là Jdk 1.9.

Bạn có thể download Jdk theo địa chỉ url : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Do Java có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau, do vậy các bạn có thể cài đặt Jdk trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Để biết thêm chi tiết các bạn có thể vào địa chỉ : https://docs.oracle.com/javase/9/install/toc.htm, các bạn có thể đọc chi tiết mô tả quá trình cài đặt Jdk 1.9.

Trong bài viết này tôi đưa ra giả định là chúng ta sẽ cài đặt Jdk trong thư mục “C:\Program Files\Java” của hệ điều hành Windows. Nếu bạn cài đặt Jdk tại thư mục khác hoặc trên hệ điều hành khác, bạn cần thiết phải thiết lập đường dẫn cho quá trình cài đặt JDK.

Khi mới lập trình với Java, chắc hẳn các bạn đọc, nghiên cứu ít nhiều cũng đã biết tới các biến nhằm để thiết lập môi trường gắn với Java bao gồm :

+ JDK_HOME

+ JRE_HOME

+ JAVA_HOME

JDK_HOME tham chiếu đến thư mục được cài đặt JDK trên máy tính của bạn. Trong trường hợp này là tham chiếu đến thư mục “C:\Program Files\Java”. JRE(Java Runtime Environment) môi trường thực thi các ứng dụng của Java. JRE trực thuộc JDK. Nếu bạn biên dịch các mã nguồn của Java và tiến hành chạy nó thì bạn cần phải có JRE. JDK chứa JRE với một số công cụ như là trình biên dịch của Java.

JRE_HOME tham chiếu đến thư mục cài đặt JRE trên máy tính của bạn.

JAVA_HOME tham chiếu tới JRE_HOME

3. Cấu trúc thư mục của JDK

So với các phiên bản trước kia của JDK thì nội dung cũng như là cấu trúc thư mục của JDK 9 có một số phần thay đổi. Tôi sẽ thực hiện so sánh cấu trúc thư mục của JDK 9 với JDK 8. Cấu trúc thư mục của JDK 9 có thể làm hỏng ứng dụng của bạn nếu bạn không hiểu rõ về sự thay đổi của nó so với các phiên bản trước kia.

Các phiên bản trước của JDK 9 thì JDK bao gồm JRE (Java Runtime

Environment) và JDK (Java Development Kit). JRE cung cấp môi trường để chạy ứng dụng, JDK chứa JRE và chứa các thư viện và cung cấp công cụ cho việc phát triển ứng dụng. Bạn có thể chọn các cài đặt chỉ JRE hoặc JDK (JDK chứa JRE). Các thư mục chính của JDK tương ứng với các phiên bản trước của JDK 9.


Hình số 1: Các thư mục JDK 8

 Mô tả các thư mục của JDK 8.

+ Thư mục bin chứa các dòng lệnh phục vụ cho quá trình phát triển và công cụ debug chương trình như javac, jar, and javadoc.

+ Thư mục include chứa các tệp header của C/C++ được sử dụng trong quá trình biên dịch ra mã thực thi của chương trình.

+ Thư mục lib chứa một vài tệp Jar và một số các file có định dạng khác cho bộ công cụ jdk. Nó chứa tệp tools.jar, tệp này chứa nội dung các lớp của trình biên dịch javac.

+ Thư mục jre/bin chứa các câu lệnh của Java. Trong hệ điều hành Window, các lệnh phục vụ cho quá trình chạy các thư viện liên kết động (DLL) của hệ thống.

+ Thư mục jre/lib chứa các tệp cấu hình có thể chỉnh sửa được như các file .properties và .policy

+ Thư mục jre/lib chứa một số tệp có đuôi Jar. Tệp rt.jar chứa các lớp và các tệp tài nguyên (resource) phục vụ cho quá trình chạy và một số các công cụ khác phụ thuộc vào vị trí của tệp rt.jar.

+ Ngoài ra thư mục jre/lib còn có chứa một số các thư mục con khác có chứa font và ảnh phục vụ cho quá trình chạy ứng dụng.

Thư mục gốc của JDK và JRE không có các tệp như COPYRIGHT, LICENSE, và  README. Mà nó chứa tệp triển khai của Java có chứa cặp khóa key/value nhằm để mô tả hình ảnh chạy như phiên bản của Java, hệ điều hành và kiến trúc.

Dưới đây là nội dung của tệp triển khai của JDK 8 :

JAVA_VERSION="1.8.0_66"

OS_NAME="Windows"

OS_VERSION="5.2"

OS_ARCH="amd64"

BUILD_TYPE="commercial"

Với Java SE 9 đã thiết lập cấu trúc thư mục phẳng hơn cho JDK 9 và loại bỏ sự tách biệt giữa JDK và JRE. JDK 9 có cấu trúc thư mục khi cài đặt như sau :


Hình số 2 : Cấu trúc thư mục JDK 9

 

+ Jdk 9 không chứa thư mục Jre.

+ Thư mục bin chứa tất cả các câu lệnh. Trong hệ điều hành Window, các lệnh phục vụ cho quá trình chạy các thư viện liên kết động (DLL) của hệ thống.

+ Thư mục conf chứa các tệp cấu hình có thể chỉnh sửa được như các file .properties và .policy

+ Thư mục include chứa các tệp header của C/C++ được sử dụng trong quá trình biên dịch ra mã thực thi của chương trình.

+ Thư mục jmods chứa các module nền tảng trong định dạng JMOD, Java 9 sử dụng công cụ jmod để thực hiện đóng tất cả các module nền tảng.

+ Thư mục lib chứa thư viện mã máy liên kết động trên nền tảng các hệ điều hành (Không phải window) nó chứa các thư mục con và các tệp mà các lập trình viên không trực tiếp chỉnh sửa hoặc sử dụng.

Thư mục gốc của JDK 9 chứa các tệp như  COPYRIGHT, LICENSE, và README.

4. Kiểm tra cài đặt JDK

Sau khi cài đặt xong jdk 9, các bạn có thể kiểm tra các phiên bản của jdk thông qua java với các tham số truyền vào như : -version, --version, -showversion, --show-version

Ví dụ : java –version

Kết quả hiển thị :

java 9

Java(TM) SE Runtime Environment (build 9+181)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 9+181, mixed mode)

5. Cài đặt jdk 9

5.1 Download bộ cài đặt

Các lập trình viên có thể tiến hành download bộ cài đặt jdk 9 về máy tính của mình theo địa chỉ như sau : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk9-downloads-3848520.html

Sau đó các bạn lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của mình. Ở đây tôi sử dụng hệ điều hành windows 10. Bộ cài đặt có dung lượng gần 400MB.

5.2 Tiến hành cài đặt

Sau khi download xong, các bạn tiến hành cài đặt Jdk 9.


Hình số 3: Giao diện cài đặt lần đầu

 

Sau đó các bạn lựa chọn thư mục cài đặt.


Hình số 4 : Lựa chọn thư mục cài đặt

Sau đó bộ cài đặt sẽ tiến hành cài đặt jdk 9


Hình số 5 : Tiến trình cài đặt Jdk 9

Kết thúc quá trình cài đặt nếu thành công, cửa sổ sau đây sẽ hiển thị


Hình số 6 : Tiến trình cài đặt thành công Jdk 9

7. Thiết đặt các biến môi trường

7.1 Thiết lập biến môi trường cho JAVA_Home

Để thiết lập biến môi trường cho JAVA_HOME, các bạn vào “System Properties window” sau đó lựa chọn “Environment Variables…” để thiết lập


Hình số 7 : Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME

7.2 Thiết lập PATH của hệ thống

+ Trong “Environment Variables” Phía dưới “System variables” chọn Path

+ Lựa chọn “Edit”

+ Trong “Edit environment variable” Lựa chọn “New”

+ Nhập thông tin  %JAVA_HOME%\bin


Hình số 8 : thiết lập Path cho hệ thống

8. Giới thiệu về công cụ JSell

Jdk 9 cung cấp công cụ jsell trong thư mục JDK_HOME/bin công cụ cho phép thực thi đoạn mã ngắn được viết bởi ngôn ngữ Java. Việc này cực kỳ hữu ích với các lập trình viên mới của Java.

Ví dụ : Hình số 3 sau mô tả cách sử dụng công cụ JSell.


Hình số 9 : Ví dụ cách sử dụng JSell

9. Cài đặt công cụ phát triển

Các bạn có thể cài đặt các bộ công cụ phát triển như NetBean, Eclipse, Visual Studio code … cho việc phát triển ứng dụng Java.

Ở phần này tôi xin giới thiệu cách cài đặt bộ công cụ phát triểnu ứng dụng Java NetBean và Eclipse.

9.1 Cài đặt NetBean

Để cài đặt bộ cài đặt Netbean các bạn vào địa chỉ url sau :https://netbeans.org/downloads/

Tùy thuộc vào mục tiêu phát triển ứng dụng mà các bạn lựa chọn bộ cài đặt cho hợp lý. Ở đây chúng ta chọn bộ cài đặt Java SE là phù hợp với mục tiêu xây dựng ứng dụng Java Cơ bản. Hình dưới đây mô tả các phiên bản cài đặt Java SE


Hình số 10 : Bộ cài đặt Netbean

Hình ảnh mô tả quá trình bắt đầu cài đặt NetBean


Hình số 11 : Hình ảnh bắt đầu cài đặt NetBean

 

Hình ảnh lựa chọn thư mục để cài đặt NetBean


Hình số 12 : Lựa chọn thư mục khi cài đặt NetBean

Hình ảnh tiến trình cài đặt NetBean


Hình số 13 : Tiến trình cài đặt NetBean

Hình ảnh tiến trình cài đặt NetBean thành công


Hình số 14 : Tiến trình cài đặt NetBean thành công

Hình ảnh Netbean chạy lần đầu tiên


Hình số 15 : Hình ảnh NetBean khi chạy

9.2 Cài đặt Eclipse

Để cài đặt bộ cài đặt Eclipse các bạn vào địa chỉ url sau : http://www.eclipse.org/downloads/

Do chúng ta cài đặt eclipse trên môi trường Window 10. Vì vậy các bạn lựa chọn file File: eclipse-inst-win64.exe sau đó tiến hành download và cài đặt.

Màn hình cài đặt đầu tiên


Hình số 16 : Hình ảnh cài đặt bắt đầu.

Eclipse là bộ công cụ hỗ trợ cho phép lập trình viên có thể phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau như Java, C/C++, Php … Ở đây các bạn lựa chọn đầu tiên (Eclipse IDE for Java developer).

Sau đó các bạn lựa chọn thư mục cài đặt Eclipse


Hình số 17 : Lựa chọn thư mục cài đặt Eclipse

Sau khi cài đặt xong màn hành hiển thị khi chạy sẽ là :


Hình số 18 : Hình ảnh chạy Eclipse.

 

9.3 Ví dụ tạo Project Java với Eclipse

Bước 1 : Chọn File/New/Java Project

Bước 2 : Nhập tên Project và chọn thư mục lưu trữ


Hình số 19 : Tạo Project Java

Bước 3 : Viết code và chạy thử chương trình


Hình số 20 : Bổ sung Code ứng dụng đơn giản

Bước 4: Dịch và chạy chương trình.


Hình số 21 : Kết quả chạy chương trình


vertical_align_top
share
Chat...