Giới thiệu .NET Core 1.0 - Công bố nền tảng .NET Core 1.0

Giới thiệu .NET Core 1.0 - Công bố nền tảng .NET Core 1.0
access_time 8/23/2016 12:00:00 AM
person Đào Minh Giang

Ngày 26/06/2016 vừa qua, tại trang .NET Blog của hãng Microsoft đã đăng tin công bố chính thức nền tảng .NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.0 và Entity Framework Core 1.0 có thể chạy đa nền trên Window, OS X, và Linux.

.NET Core hoạt động đa nền, là một dự án mã nguồn mở và nền tảng module .NET cho phép tạo các dịch vụ, thư viện, ứng dụng console, ứng dụng web hiện đại.

Phiên bản này bao gồm bộ thực thi .NET Core, các thư viện chung và công cụ, các thư viện riêng cho ASP.NET Core. Kèm theo đó là các thành phần mở rộng cho Visual Studio, Visual Studio Code cho phép tạo các project .NET Core.

Để bắt đầu với .NET Core thì mọi người có thể truy cập vào địa chỉ chính thức tại https://dot.net/core

 Các điểm nhấn chính của nền tảng .NET Core 1.0:

Đa nền: Chạy được trên Windows, macOS và Linux.

 • ● Triển khai linh hoạt: Có thể gói toàn bộ trong ứng dụng hoặc cài đặt sử dụng chung đồng thời theo tài khoản người dùng hoặc toàn bộ máy (side-by-side user- or machine-wide)
 • ● Công cụ dòng lệnh: Tất cả các kịch bản trong quy trình sản xuất có thể thực hiện thông qua dòng lệnh.
 • ● Tính tương thích: .NET Core tương thcíh với .NET Framework, Xamarin và Mono, thông qua thư viện chuẩn .NET (.NET Standard Libarary).
 • ● Mã nguồn mở : Sử dụng 2 giấy phép nguồn mở là MIT và Apache 2.
 • ● Được hỗ trợ bởi Microsoft: thông qua .NET Core Support (https://www.microsoft.com/net/core/support/)

 Thành phần của .NET Core gồm:

 • ● Một bộ thực thi .NET, cung cấp một hệ thống kiểu, bộ nạp assembly, bộ thu gom rác, tương tác trực tiếp với hệ thống hoặc các dịch vụ cơ bản khác.
 • ● Một tập các thư viện nền tảng cung cấp các kiểu dữ liệu nguyên thủy, các loại thành phần ứng dụng và các tiện ích căn bản.
 • ● Một tập các công cụ SDK và trình biên dịch ngôn ngữ cho các nhà phát triển chỉ cần kiến thức cơ bản.
 • ● Ứng dụng chủ (app host) “dotnet” được sử dụng để khởi chạy các ứng dụng .NET Core. Thông qua việc lựa chọn và chứa phần thực thi, cung cấp chính sách nạp assembly và khởi chạy ứng dụng. Mặt khác nó cũng được dùng để khởi chạy các công cung SDK theo cùng cách đó.

 

Phân phối cho .NET Core

Hiện tại có hai loại phân phối chính cho .NET Core:

 • ● .NET Core – bao gồm nền tảng (framework) và bộ thực thi (runtime) .NET Core. Phiên bản hiện tại là “.NET Core 1.0”
 • ● .NET Core SDK – gồm .NET Core và các công cụ .NET Core. Phiên bản hiện tại là “.NET Core SDK 1.0 Preview 2”

 

So sánh với .NET Framework

Sự khác biệt chính giữa .NET Core và .NET Framework là:

 • ● Các mô hình ứng dụng (App-models) :  .NET Core không hỗ trợ tất cả các mô hình ứng dụng .NET, bởi vì rất nhiều mô hình được xây dựng trên công nghệ riêng của Windows như WPF.
 • ● APIs : .NET Core có rất nhiều điểm giống, nhưng ít hơn, với các APIs .NET Framework, và một nhân tố khác biệt (tên assembly, tên các kiểu). Sự khác nhau này thông thường chỉ cần thay đổi nguồn .NET Core thực thi API thư viện chuẩn .NET (.NET Standard Library).
 • ●  Hệ thống con (subsystems) : .NET Core thực thi một tập các hệ thống con trong .NET Framework, với mục đích làm đơn giản mô hình lập trình và thực thi. Ví dụ, bảo mật truy cập mã (Code Access Security – CAS) không được hỗ trợ, trong khi ánh xạ (reflection) được hỗ trợ.
 • ● Nền hệ thống (Platforms) : .NET Framework hỗ trợ Windows và Windows Server trong khi .NET Core còn hỗ trợ thêm macOS và Linux.
 • ● Nguồn mở (Open Source) : .NET Core là mã nguồn mở, trong khi chỉ một phần ở dạng chỉ đọc (read-only) của .NET Framework là mã nguồn mở.

 

Bài viết được tác giả lược dịch từ nguồn https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2016/06/27/announcing-net-core-1-0/ đăng ngày 27/06/2016

Một điểm thú vị mà tác giả muốn tiết lộ với các bạn là giao diện website hiện nay được chính tác giả phát triển trên nền tảng ASP.NET Core 1.0 này.

vertical_align_top
share
Chat...