Các điểm mới trong Visual Studio 2017 – Bài 1

Các điểm mới trong Visual Studio 2017 – Bài 1
access_time 11/22/2017 12:00:00 AM
person Lê Đình Thành

Các điểm mới của bộ Visual Studio 2017 được viết trong 2 bài viết. Bộ Visual Studio 2017 (VS 2017) là phiên bản thứ 11 của bộ Visual Studio, mục tiêu của phiên bản này nhằm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường toàn diện cho việc phát triển ứng dụng, ngoài các đặc tính kỹ thuật đã được cung cấp của các phiên bản trước, phiên bản này đẩy mạnh phát triển sản phẩm trên các nền tảng như Mobile, dịch vụ trên đám mây và cho phép xây dựng các ứng dụng chạy trên nhiều hệ điều hành thông qua việc sử dụng .Net Framework Core.

Đặc chưng nổi bật của IDE mới đó là cho phép tương tác với các đoạn mã (Code) một cách thông minh, dễ điều hướng khi code, thực hiện kiểm soát lỗi, dịch chuwong trình nhanh hơn và cho phép triển khai sản phẩm phần mềm dễ dàng và tốc độ hơn.


Hình số 1 : Hình ảnh bộ Visual Studio 2017

Các bạn có thể download Bộ visual Studio tại địa chỉ : https://www.visualstudio.com/downloads/

1. Các đặc tính mới của bộ Visual Studio 2017

Tiến trình cài đặt theo cách thức mới, sau khi download bộ cài đặt và thực hiện tiến trình cài đặt thì màn hình sau sẽ xuất hiện :


Hình số 2 : Lựa chọn Cài đặt theo nhóm

Chương trình cài đặt cho phép lập trình viên có thể lựa chọn dễ dàng những thứ họ cần cho quá trình phát triển, Ví dụ lập trình viên muốn xây dựng ứng dụng UWP thì họ sẽ tích vào lựa chọn thứ nhất, nếu lập trình viên muốn phát triển ứng dụng C++ (Xây dựng ứng dụng Windows) thì họ sẽ tích vào ô thứ 2 …

Tab Workloads cung cấp các lựa chọn theo nhóm công nghệ như framework, language, …ở đây có 3 nhóm chính :

Nếu bạn không muốn dùng Workloads, bạn có thể chọn cài đặt từng thành phần, bạn muốn cài thành phần nào thì bạn tích thành phần đó. Hình vẽ sau sẽ mô tả quá trình này :


Hình số 3 : Lựa chọn Cài đặt theo thành phần

Ngoài ra lập trình viên có thể lựa chọn cài đặt ngôn ngữ thông qua Language packs, Bộ cài đặt Visual Studio 2017 sẽ tự động lựa chọn mặc định ngôn ngữ của hệ điều hành.

2. IDE cải tiến cho lập trình viên

Bước 1 : Tạo ứng dụng Console có tên là “CS_NavigationFeatures’”, sau đó chúng ta tạo một file có tên là Employee.cs có chứa nội dung sau :

namespace CS_NavigationFeatures

{

    public class Employee

    {

        public int EmpNo { get; set; }

        public string EmpName { get; set; }

        public int Salary { get; set; }

        public string DeptName { get; set; }

        public string Designation { get; set;}

    }

}

Sau đó chúng ta mở Program.cs và chúng ta tạo đối tượng là thể hiện của lớp Employee. Visual Studio 2017  tăng cường khả năng cho phép di chuyển từ điểm này tới điểm khác một cách dễ dàng, Ví dụ lập trình viên dễ dàng điều hướng tới tất cả các khai báo Employee trong chương trình thông qua ô tìm kiếm thông tin (Các bạn nhập từ khóa Employee vào ô tìm kiếm) hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+T.


Hình số 4 : Ví dụng về Điều hướng

Khi nhập từ khóa Emp vào ô tìm kiếm khi đó Visual Studio sẽ tham chiếu tới toàn bộ các đối tượng có từ khóa Emp trong chương trình.

Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình tham chiếu đó :


Hình số 5 : Danh sách các tham chiếu của từ khóa Emp

3. Tự động gợi ý các gói của NuGet

Khi chúng ta viết code đôi khi chúng ta thường xuyên sử dụng các thư viện của hệ thống. Các thư viện này có thể đã được cài đặt bởi Nuget hoặc chưa được cài đặt.

Trong trường hợp gói thư viện chưa được cài đặt chúng ta có thể thực hiện Search trên Internet để chúng ta biết chúng ta cần cài đặt gói thư viện nào vào trong chương trình, ví dụ như khi chúng ta sử dụng lớp DbContext thì chúng ta sẽ phải biết chúng ta cần phải cài đặt gói thư viện gì vào hệ thống.

Trong bộ Visual Studio 2017 cho phép hệ thống tự động gợi ý các gói mở rộng thông qua việc sử dụng tên class , hoặc interface .. Để thực hiện việc này chúng ta vào Tools > Options > Text Editor > C# > Advanced sau đó lựa chọn :


Hình số 6 : Chọn chức năng gợi ý cài đặt gói mở rộng

Ví dụ : Ta mở Program.cs và cố tình sử dụng lớp DbContext, lựa chọn tên lớp này và nhấn Ctrl+. Khi đó cửa sổ sẽ xuất hiện gợi ý cài đặt gói EntityFramework, Hình dưới đây mô tả vấn đề.


Hình số 7 : Gợi ý cài đặt gói Entity Framework

4. Các dòng trợ giúp nhằm dễ xác định phạm vi cấu trúc chương trình

Khi file chứa các đoạn mã chở lên lớn hơn (Chứa một số class, mỗi class sẽ chứa một số dòng lệnh với các cấu trúc như if, else , while, …), việc xác đinh phạm vi của các cấu trúc lệnh sẽ trở lên khó khăn khi chúng ta di chuyển lên xuống giữa các vị trí trong file (Đặc biệt với các file có chứa số lượng lớn các dòng lệnh).

Trong bộ Visual Studio sử dụng các đường kẻ nét đứt để trợ giúp cho các lập trình viên dễ dàng xác định phạm vi giữa các khối lệnh. Ví dụ


Hình số 8 : Xác định phạm vi khối lệnh

5. Gợi ý khai báo tên biến và tham biến của phương thức.

Đây là một tính năng rất đáng yêu của bộ Visual Studio 2017, tính năng này hỗ trợ các gợi ý đặt tên biến của lớp và phương thức cũng như các tham số của các phương thức. Điều này cho phép các lập trình viên khai báo các biến theo chuẩn.

Ví dụ : Ta bổ sung phương thức CalculateSalary() trong lớp Payroll nằm trong file Payroll.cs, ta định nghĩa tham số truyền vào cho phương thức này, tham số này là đối tượng thể hiện của lớp Employee. Khi đó Visual Studio 2017 sẽ gợi ý đặt tên tham số này là emloyee. Hình vẽ sau mô tả vấn đề này :

 
Hình số 9 : Gợi ý đặt tên tham số của Phương thức

Trong lớp Payroll ta khai báo đối tượng thể hiện của lớp Manager khi đó Visual Studio 2017 sẽ gợi ý chúng ta tên của đối tượng đó là manager. Hình vẽ sau mô tả vấn đề này


Hình số 10 : Gợi ý đặt tên đối tượng

vertical_align_top
share
Chat...