Thông tin chi tiết khóa học

Angular 7 Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai;

Angular 7 nền tảng xây dựng ứng dụng Web mạnh mẽ theo mô hình hướng dịch vụ và tích hợp đa nền tảng .Net, Java, PHP...
Giờ học90 giờ ( Sáng 8h - 11h, Chiều 13h-16h, Tối 18h - 21h)
Địa điểm1. Phòng 403, Nơ 14C, Khu đô thị mới Định Công
2. 174 Nguyễn Đổng Chi, Mỹ Đình (gần cao đẳng thực hành FPT)
Khai giảngDự kiến 25/02/2019 -> 5/03/2019
Thời gian3 giờ x 30 buổi = 90 giờ
Số h.viên / lớp6 - 8 người
Máy tínhH.viên tự trang bị máy xách tay
Học phí5.600.000 đ (70.000 đ /giờ)

Giới thiệu khóa học

1.         Tên khóa học

            Angular 7 Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai

2.         Đối tượng học viên

            Lập trình viên Các Công ty Phát triển phần mềm, Sinh viên chuyên ngành CNTT và các bạn yêu thích CNTT và lập trình Web

3.         Yêu cầu khóa học

            Học viên cần phải có kiến thức về Javascript

            Kiến thức cơ bản về HTML, CSS    

            Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C++ hoặc Java hoặc C#                            

            Không cần biết trước về Angular (1,2,4)                                                                              

4         Mô tả về khóa học

            Angular là một Framework mã nguồn mở cho phép các lập trình viên có thể xây dựng ứng dụng với quy mô nhỏ, vừa và lớn theo mô hình SPA (Single-Page-Applications). Angular 7 cho phép các lập trình viên kết hợp với các nền tảng mạnh mẽ khác như Asp.Net MVC Core, JAVA Spring, PHP và các giải pháp xây dựng ứng dụng di động như NativeScript, Ionic …Khóa học cung cấp cho các học viên Nhanh nhất và hiệu quả nhất trong việc tiếp cận với Angular.    

            Đến với khóa học các học viên sẽ được học và tìm hiểu về các chủ đề sau :                      

            - Thế nào là Angular 6,7 ?                                                                      

            - Cách tiếp cận trong việc xây dựng ứng dụng khi sử dụng Angular 7

            - Giới thiệu về các kiến thức TypeScript và mối liên hệ giữa TypeScript và JavaScript

            - Sử dụng Angular -Cli trong việc tạo ứng dụng Angular 7

            - Kiến trúc Angular 7

            - Vai trò của Component trong việc hiển thị và thao tác với dữ liệu

            - Cách thức Binding dữ liệu

            - Thao tác dữ liệu với Form thông qua Template-driven Form và Reactive Forms

            - Kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi khi thao tác với Form

            - Cách thức sử dụng Directive

            - Sử dụng Routing và các thức phân chia ứng dụng theo Modules

            - Thao tác với Services và các đặc trưng Http, HttpClient (Http Get, Post, Put, Delete)

            - Triển khai ứng dụng và tối ưu khi cài đặt

5         Nội dung khóa học

5.1 Lập trình cơ bản với TypeScript (Tổng số giờ học là 15h)

            I           Tổng quát TypeScript

            1.1       Giới thiệu chung về TypeScript

            1.2       Mối liên hệ giữa TypeScript và JavaScript

            1.3       Sử dụng Visual Studio Code làm việc với TypeScript

            II         Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong TypeScript

            2.1       Kiểu dữ liệu cơ bản

            2.2       Cách thức khai báo biến trong TypeScript

            III       Lập trình hướng đối tượng với TypeScript

            3.1       Giới thiệu về Interface và Enum

            3.2       Sử dụng Class, Khai báo Class, Contructor, kế thừa

            3.3       Đặc trưng của phương thức và các khai báo và sử dụng Phương thức

            3.4       Generic và vấn đề Generic trong typescript

            IV       Các vấn đề khác

            4.1       Iterators and Generators

            4.2       Kiểu dữ liệu nâng cao của TypeScript (Intersection, Union..)

            4.3       Module và Template

5.2 Lập trình Angular 7 (Tổng số giờ học là 75h)

            I           Tổng quát Angular 7

            1.1       Giới thiệu chung về Angular 7

            1.2       Cách thức làm việc của Angular 7

            1.3       Mô tả về Visual Studio Code

            1.4       Giới thiệu về Angular Cli

            1.5       Tạo ứng dụng đầu tiên với Angular 7

            II         Node Js và các thư viên đi kèm

            2.1       Giới thiệu về Node JS

            2.2       Giới thiệu và các gói thư viên đi kèm

            2.3       Các gói thư viên thông dụng đi kèm Angular 7

            III       Kiến trúc ứng dụng Angular 7

            IV       Component

            4.1       Tổng quát về Component

            4.2       Template và DOM

            4.3       Tạo Component với Angular Cli

            4.4       Binding Data (Binding thông qua Property, Biding 1 chiều, 2 chiều )

            4.5       Event

            4.6       Tạo ứng dụng minh họa với Component

            V         Form và Các vấn đề thao tác với dữ liệu

            5.1       Các vấn đề cơ bản về Form

            5.2       Template-driven forms

            5.3       Tạo ứng dụng minh họa với Template-driven Form

            5.4       Reactive Forms

            5.5       Kiểm tra thao tác dữ liệu với Form, ghi Log và hiển thị thông báo lỗi

            5.6       So sánh Template-driven với Reactive Form

            5.7       Tạo ứng dụng minh họa với Reactive Form kết hợp với ghi log và hiển thị thông báo lỗi

            VI       Các vấn đề cơ bản về Routing

            VII     Phân chia ứng dụng theo Module

            7.1       Giới thiệu ngModule và cách phân chia ứng dụng

            7.2       Kết hợp Routing với Module

            7.3       Tạo Module trong ứng dụng

            7.4       Tạo ứng dụng minh họa

            VIII     Service

            8.1       Giới thiệu về Http, HttpClient

            8.2       Kiến trúc SOA và cách thức tạo Service trong ứng dụng Angular 5

            8.3       Giới thiệu một số Service của các nhà cung cấp service và cách thức tương tác với nó

            8.4       Tạo ví dụ minh họa

            IX       Lựa chọn Project trong việc xây dựng ứng dụng cuối khóa học

            X         Cài đặt và triển khai ứng dụng

            XI       Phân tích ứng dụng và cách thức xây dựng ứng dụng

            XII     Hướng dẫn xây dựng ứng dụng và triển khai ứng dụng

6.         Thời gian học

            Số giờ học : 90h

7         Giảng viên

            - Có kinh nghiệm 15 năm trong phát triển phần mềm, với Angular 2,4,5,6,7 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu âu

            - Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển

vertical_align_top
share
Chat...