Thông tin chi tiết khóa học

Xây dựng ứng dụng với Angular 7 và Cơ sở Dữ liệu Firebase

Lập trình ứng dụng Web hiện đại, tiên tiến sử dụng Angular 7 với CSDL xử lý theo thời gian thực Firebase - NoSQL;
Giờ học84 giờ ( Sáng 8h - 11h, Chiều 13h-16h, Tối 18h - 21h )
Địa điểmPhòng 403, Nơ 14C, Khu đô thị mới Định Công

Khai giảngDự kiến 25/02/2019 -> 01/03/2019
Thời gian3 giờ x 28 buổi = 84 giờ
Số h.viên / lớp6 - 8 người
Máy tínhH.viên tự trang bị máy xách tay
Học phí5.880.000 đ (70.000 đ /giờ)

Giới thiệu tổng quát về khóa học

1. Tên khóa học

Xây dựng ứng dụng với Angular 7 và Cơ sở Dữ liệu Firebase

2. Đối tượng học viên

Lập trình viên các Công ty Phát triển Phần mềm và các sinh viên, học viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin

3. Yêu cầu khóa học

+ Học viên cần phải có kiến thức về Javascript

+ Kiến thức cơ bản về HTML, CSS

+ Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C#

+ Có kiến thức về TypeScript

+ Không cần biết Sql

4. Mô tả về khóa học

Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 7, kết hợp với Firebase. Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây được cung cấp bởi Google nhằm giúp các lập trình phát triển nhanh  

bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Firebase không hoạt động dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ, nó được tổ chức theo mô hình dữ liệu hình cây.

Với khóa học này học viên sẽ được cung cấp các kiến thức :

+ Giới thiệu tổng quát về Firebase, Mô hình quản lý dữ liệu

+ Các tổ chức dữ liệu của Firebase và các phương thức thao tác và truy vấn dữ liệu với Firebase

+ Xác thực người sử dụng với Firebase

...

Với Angular 7 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức như :

+ Xây dựng giao diện ứng dụng với Bootstrap

+ Xây dựng giao diện với Angular Masterial

+ Tích hợp Angular 7 với Firebase

+ Cung cấp các kiến thức Cơ bản như : Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, Optimizing an Angular App with Modules.

+ Xây dựng unit Test và Automatic Test với Karma và Jasmine

+ Kiến trúc phát triển ứng dụng phía Font-End với Angular 7

+ Cách tổ chức và phân tách Module

+ Routing Lazy và Cách thức kiểm soát các Router

+ Bảo mật và kiểm soát truy cập

+ Dependency injection và Service

+ và nhiều các kiến thức có liên quan khác ...

5. Nội dung chi tiết khóa học

5.1. Đào tạo Firebase – Thời gian đào tạo 6h

a. Tổng quát Firebase

+ Giới thiệu chung về Firebase

+ Đăng ký Firebase và tạo CSDL với Firebase

+ Ví dụ minh họa

b. Các thành phần cơ bản của Firebase

+ Mô hình tree và cách tổ chức dữ liệu

+ Authentication, Authorization

+ Ví dụ minh họa

5.2. Lập trình Angular 7 với Firebase – Thời gian đào tạo 78h

- Tổng quát Angular 7

+ Giới thiệu chung về Angular 7

+ Cách thức làm việc của Angular 7

+ Mô tả về Visual Studio Code

+ Giới thiệu về Angular Cli

+ Cài đặt môi trường phát triển

+ Tạo ứng dụng đầu tiên với Angular 7

- Node Js và các thư viên đi kèm

+ Giới thiệu về Node JS

+ Giới thiệu và các gói thư viên đi kèm

+ Các gói thư viên thông dụng đi kèm Angular 7

+ Các thư viện tưng ứng của Firebase với Angular 7

+ Tạo ứng dụng minh họa

- Kiến trúc ứng dụng Angular 7

- Component

+ Tổng quát về Component

+ Template và DOM

+ Tạo Component với Angular Cli

+ Binding Data (Binding thông qua Property, Biding 1 chiều, 2 chiều )

+ Event

+ Làm việc với CSDL Firebase mức đơn giản

+ Tạo ứng dụng minh họa với Component

- Form và Các vấn đề thao tác với dữ liệu

+ Các vấn đề cơ bản về Form

+ Template-driven forms

+ Các thao tác Tạo dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu và Xóa dữ liệu với Firebase

+ Tạo ứng dụng minh họa với Template-driven Form

+ Reactive Forms

+ Kiểm tra thao tác dữ liệu với Form, ghi Log và hiển thị thông báo lỗi

+ So sánh Template-driven với Reactive Form

+ Tạo ứng dụng minh họa với Reactive Form kết hợp với ghi log và hiển thị thông báo lỗi

- Các vấn đề cơ bản về Routing

- Phân chia ứng dụng theo Module

+ Giới thiệu ngModule và cách phân chia ứng dụng

+ Kết hợp Routing với Module

+ Tạo Module trong ứng dụng

+ Tạo ứng dụng minh họa

- Service

+ Giới thiệu về HTTP, HttpClient

+ Kiến trúc SOA và cách thức tạo Service trong ứng dụng Angular 7

+ Giới thiệu một số Service của các nhà cung cấp service và cách thức tương tác với nó

+ RxJs và Firebase

+ Sử dụng HttpClient để gọi các Service tương ứng với Firebase

+ Tạo ví dụ minh họa

- Lựa chọn Project trong việc xây dựng ứng dụng cuối khóa học

- Cài đặt và triển khai ứng dụng

- Phân tích ứng dụng và cách thức xây dựng ứng dụng

- Hướng dẫn xây dựng ứng dụng và triển khai ứng dụng

6. Thời gian học

Số giờ học : 84h

7. Giảng viên

- Có kinh nghiệm nhiều năm trong phát triển phần mềm với Angular 2,4, 5,6,7 và Firebase, NoSQL. Là các senior có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu âu

- Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển


vertical_align_top
share
Chat...