Trang chủ

Khai giảng khóa Phân tích và thiết kế Hệ thống

access_time 12/12/2020 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Khai giảng khóa Phân tích và thiết kế Hệ thốngclose

Cung cấp các kiến thức nâng cao về các kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống và các quy trình xây dựng phần mềm. Các bài toán áp dụng được thực hiện dựa trên bài toán thực tế của đơn vị đã, đang và sẽ triển khai. Công cụ thực hành sử dụng Visual Paradigm và DepOps Microsoft để quản lý tài liệu. Ngoài ra áp dụng các nền tảng công nghệ Microsoft (Entity Framework, class diagram..) và Spring (Hibernate) để thực hiện các kỹ thuật ORM khi thực hiện thiết kế CSDL.

Kết thúc khóa học: Lập trình C# 8.0 Cơ bản và Nâng cao

access_time 9/6/2020 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Kết thúc khóa học: Lập trình C# 8.0 Cơ bản và Nâng caoclose

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft thiết kế, ngôn ngữ này được sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy trên các nền tảng như Desktop, Service, web , Add on, game …; Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ C# 8.0, ngoài ra học viên còn được tiếp cận với các nguyên tắc phân tích thiết kế “Hướng đối tượng” trong việc xây dựng các ứng dụng thông qua ngôn ngữ lập trình C# 8.0. Học viên sẽ được khám phá các tính năng của bộ công cụ "Visual Studio 2019 " và các đặc trưng cao cấp của ngôn ngữ C# 8.0 như Lambda, Generic, Collection, linq, …

Chia sẻ Add-In Excel cho với hàm chuyển đổi tiền từ số sang chữ

access_time 8/29/2020 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Chia sẻ Add-In Excel cho với hàm chuyển đổi tiền từ số sang chữclose

Add-In cho Excel để cung cấp hàm chuyển đổi việc thể hiện tiền bằng chữ tiếng việt

Khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ : Angular 10, Asp.Net Core Api 3.x

access_time 8/8/2020 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ : Angular 10, Asp.Net Core Api 3.x close

Thực hiện hợp tác công nghệ giữ Công ty Hệ sinh thái phần mềm và Công ty CNTT Điện lực Hà Nội, Khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ : Angular 10, Asp.Net Core Api 3.x nhằm cung cấp cho các cán bộ phòng Công nghệ Phần mềm Công ty CNTT Điện lực Hà Nội các kiến thức mới nhất và toàn diện về lập trình Angular 10 (Phiên bản mới nhất hiện nay) , kết hợp với Asp.Net Mvc Core API 3.x và Entity Framework Core 3.x. Với phương trâm đào tạo và chuyển giao công nghệ dựa trên việc xây dựng bài toán thực tế tại đơn vị. Các học viên và Giảng viên đã tiến hành khảo sát nghiệp vụ và xây dựng kiến trúc cũng như triển khai kỹ thuật hệ thống DGA (Dissolved Gas Analysis): Phân tích khí hòa tan, dựa trên mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).

Khai giảng lớp học Lập trình nâng cao với Angular 8, OData và Asp.Net Mvc API

access_time 11/1/2019 12:00:00 AM

person quản trị viên

Khai giảng lớp học Lập trình nâng cao với Angular 8, OData và Asp.Net Mvc APIclose

Khóa học tập trung vào các vấn đề cao cấp trong lập trình Angular 8, OData và Asp.Net Mvc Api, các vấn đề công nghệ được áp dụng trên nền tảng bài toán thực tế của doanh nghiệp (Theo đề nghị của các học viên là các chuyên viên trực thuộc Công ty CNTT Điện lực, lựa chọn bài toán "Quản lý công việc").

Bộ tiền xử lý "Preprocessor - Lập trình C: Bài 20

access_time 10/22/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ tiền xử lý "Preprocessor - Lập trình C: Bài 20close

Trong bài viết này sẽ trình bày toàn bộ các kỹ thuật liên quan tới bộ tiền xử lý như : Các khái niệm cơ bản về bộ tiền xử lý, thứ tự thực thi bộ tiền xử lý, các vấn đề cụ thể liên quan tới bộ tiền xử lý như chỉ thị #include, định nghĩa các macro #define ...

Xử lý dữ liệu tệp nhị phân - Lập trình C : Bài 19

access_time 10/18/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Xử lý dữ liệu tệp nhị phân - Lập trình C : Bài 19close

Phần này sẽ trình bày các vấn đề liên quan tới xử lý dữ liệu file nhị phân, ngoài ra các vấn đề liên quan tới việc lưu và đọc dữ liệu được trình bày trong file dưới dạng bản nghi hay bảng. Ngoài ra còn có các vấn đề liên quan tới việc truy vấn thông tin file theo kiểu ngẫu nhiên (Căn cứ dựa trên vị trí con trỏ file)....

Xử lý dữ liệu tệp văn bản - Lập trình C : Bài 18

access_time 10/17/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Xử lý dữ liệu tệp văn bản - Lập trình C : Bài 18close

Dữ liệu file văn bản bao gồm một tập hợp các chuỗi ký tự và văn bản được tổ chức thành dòng. Mỗi dòng có độ dài khác nhau, số lượng lớn nhất các kí tự trong 1 dòng là 256 ký tự. Mỗi dòng được đánh dấu bởi ký tự kết thúc dòng hay dấu xuống dòng.... Trong phần này sẽ mô tả về cách thức xử lý dữ liệu tệp văn bản (file text) trong lập trình C

Tổng quát về xử lý file - Lập trình C : Bài 17

access_time 10/16/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Tổng quát về xử lý file - Lập trình C : Bài 17close

Bài khởi đầu trong loạt các bài viết về xử lý file trong lập trình C. Các khái niệm cơ bản có liên quan tới file như : Luồng dữ liệu, bộ nhớ đệm, con trỏ trỏ đến file và các hàm xử lý việc mở file, đóng file và giải phóng bộ nhớ đệm

Kiểu dữ liệu union và enum - Lập trình C: Bài 16

access_time 10/14/2019 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Kiểu dữ liệu union và enum - Lập trình C: Bài 16close

Kiểu dữ liệu Union là kiểu dữ liệu có cấu trúc, tương tự như struct, union chứa một tập hợp các thành phần (member hoặc biến) có kiểu dữ liệu khác nhau. Điểm khác giữa struct và union là các thành phần trực thuộc union đều lưu trữ tại cùng một địa chỉ. Kích cỡ lưu trữ của Union là kích cỡ của một thành phần có chứa dữ liệu lớn nhất.

Dữ liệu kiểu cấu trúc - Lập trình C : Bài 15

access_time 10/12/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Dữ liệu kiểu cấu trúc - Lập trình C : Bài 15close

Trong quá trình xây dựng ứng dụng, ngoài các kiểu dữ liệu do ngôn ngữ lập trình C hỗ trợ, thì C còn cho phép các lập trình viên có thể tự định nghĩa các kiểu dữ liệu riêng của mình. Các kiểu dữ liệu này được gọi là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa “Kiểu dữ liệu người dùng” hay kiểu dữ liệu hướng người dùng.

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 5 : Bài 14

access_time 10/11/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 5 : Bài 14close

Đây là phần cuối cùng liên quan tới con trỏ. Trong phần này tôi sẽ trình bày các vấn đề liên quan tới con trỏ hàm và cấp phát bộ nhớ động

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 4 : Bài 13

access_time 10/10/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 4 : Bài 13close

Tiếp theo phần 1, 2, 3 trong phần 4 tôi sẽ trình bày về con trỏ trỏ tới con trỏ, mảng của con trỏ, con trỏ và mảng 2 chiều. Đây là phần có kiến thức chuyên sâu về con trỏ do vậy các bạn cần đọc kỹ các phần trước mà tôi đã trình bày.

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 3 : Bài 12

access_time 10/9/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 3 : Bài 12close

Tiếp tục các bài trình bày liên quan tới con trỏ, phần 3 này tôi tập trung trình bày về các phép toán cộng, trừ, tăng, giảm và phép so sánh của con trỏ.

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 2 : Bài 11

access_time 10/8/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C – Phần 2 : Bài 11close

Một trong những ứng dụng điển hình của con trỏ đó là việc hỗ trợ gọi thông qua tham chiếu. Tuy nhiên ngôn ngữ lập trình C, không hỗ trợ việc bằng cách sử dụng gọi thông qua tham chiếu như các ngôn ngữ PASCAL, FORTRAN ...

Khởi đầu với con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 10

access_time 10/7/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Khởi đầu với con trỏ trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 10close

Con trỏ trong lập trình C là một phần rất quan trọng. Trong ngôn ngữ lập trình C có quá nhiều vấn đề có thể giải quyết được thông qua con trỏ. Sử dụng con trỏ sẽ hiệu quả hơn so với các giải pháp khác. Nhưng dường như con trỏ cũng làm cho các đoạn mã trở lên khó hiểu hơn. Đi đôi với độ hiệu quả và sức mạnh của con trỏ thì lập trình viên cũng đối mặt với độ phức tạp khi sử dụng con trỏ.

Hàm trong Ngôn ngữ lập trình C : Phần 1 - Bài 9

access_time 10/3/2019 12:00:00 AM

person quản trị viên

Hàm trong Ngôn ngữ lập trình C : Phần 1 - Bài 9close

Trong lập trình C, Hàm là một chương trình con trong chương trình lớn. Hàm nhận (hoặc không) các đối số và trả lại (hoặc không) một giá trị cho chương trình gọi nó. Trong trường hợp không trả lại giá trị, hàm hoạt động như một thủ tục.

Cấu trúc lặp trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 7

access_time 10/2/2019 12:00:00 AM

person quản trị viên

Cấu trúc lặp trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 7close

Các cấu trúc for, do.. while, while … Cấu trúc này nhằm tổ chức thực thi các câu lệnh có mục đích lặp đi lặp lại nhiều lần. sử dụng cấu trúc lặp trong chương trình làm cho việc mô tả mã lệnh (code) trở nên ngắn gọn hơn rất nhiều

Mảng trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 8

access_time 10/2/2019 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Mảng trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 8close

Một mảng là một nhóm các vị trí bộ nhớ liền kề mà tất cả đều có cùng loại. Để tham chiếu đến một vị trí cụ thể nào đó của mảng, lập trình viên sẽ sử dụng nhiều phương pháp để thực hiện. Phổ thông là thông qua tên mảng và số vị trí của cụ thể của một phần tử trong mảng.

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Ngôn ngữ lập trình C– Bài 3

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Ngôn ngữ lập trình C– Bài 3close

Tìm hiểu khái niệm biến, các đặc trưng của biến, các loại biến, khai báo biến với các kiểu dữ liệu cơ bản. Sử dùng hằng số và tìm hiểu về tên hằng, biến hằng

Phương thức nhập xuất dữ liệu cơ bản - Ngôn ngữ lập trình C - Bài 4

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Phương thức nhập xuất dữ liệu cơ bản - Ngôn ngữ lập trình C - Bài 4close

Thao tác nhập xuất dữ liệu trong lập trình C là thao tác xuất dữ liệu ra màn hình và nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Ngôn ngữ lập trình C cung cấp Thư viện nhập xuất chuẩn là <stdio.h>, sử dụng các hàm printf và scanf để thực hiện nhập dữ liệu từ bàn phím và hiển thị dữ liệu ra màn hình máy tính.

Biểu thức trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 5

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Biểu thức trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 5close

Định nghĩa biểu thức trong lập trình C, các toán tử, toán hạng và mô tả các toán tử có trong lập trình C như Toán tử số học (đại số), toán tử logic, toán tử tăng, giảm...

Cấu trúc lựa chọn trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 6

access_time 10/1/2019 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Cấu trúc lựa chọn trong Ngôn ngữ lập trình C - Bài 6close

Các câu lệnh if, if else và switch là các câu lệnh nằm trong cấu trúc lựa chọn. Lập trình viên có thể lựa chọn dựa trên giá trị của biểu thức, chọn lọc thực thi các câu lệnh dựa trên các điều kiện đã được lựa chọn.

Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình C - Bài 1

access_time 9/30/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình C - Bài 1close

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ dó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2

access_time 9/30/2019 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Cấu trúc Cơ bản của chương trình trong Ngôn ngữ lập trình C – Bài 2close

Bài học minh họa cấu trúc của một chương trình C đơn giản, và cách thức tạo ra chương trình C bằng việc sử dụng công cụ Eclipse

Khai giảng khóa học Lập trình cơ bản Angular 8

access_time 8/12/2019 12:00:00 AM

person quản trị viên

Khai giảng khóa học Lập trình cơ bản Angular 8 close

Công ty VietIs (https://vietis.com.vn/) hợp tác với các cán bộ trực thuộc công ty Hệ sinh thái Phần mềm (http://ecosoftware.vn/) thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ Angular 8 cho các cán bộ trực thuộc Công ty VietIS để phục vụ cho dự án gia công phần mềm cho khách hàng nhật.

Khai giảng Khóa học Lập trình Angular 7+ và Asp.net Mvc Core MVC 2.2 và Asp.net Mvc Core Api 2.2 + Entity Framework Core

access_time 3/18/2019 12:00:00 AM

person quản trị viên

Khai giảng Khóa học Lập trình Angular 7+ và Asp.net Mvc Core MVC 2.2 và Asp.net Mvc Core Api 2.2 + Entity Framework Coreclose

Công ty Xi Măng Hoàng Thạch (http://www.ximanghoangthach.com/) hợp tác NIIT Hà nội và các cán bộ trực thuộc công ty Hệ sinh thái Phần mềm (http://ecosoftware.vn/) thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ Lập trình Angular 7+ và Asp.net Mvc Core MVC 2.2 và Asp.net Mvc Core Api 2.2 + Entity Framework Core cho các cán bộ trực thuộc Phòng Công nghệ Thông tin trực thuộc Công ty Xi Măng Hoàng Thạch để phục vụ cho việc nâng cấp và xây dựng Hệ thống thông tin trực thuộc Công ty Xi măng Hoàng Thạch.

Bài 7 : Lớp và Phương thức trong Lập trình Java 9 - Phần 2

access_time 2/3/2018 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 7 : Lớp và Phương thức trong Lập trình Java 9 - Phần 2close

Tiếp theo Bài 6 phần 1, trong bài này tôi sẽ trình bày tiếp cho các bạn các vấn đề liên quan tới lớp và đối tượng như Phương thức khởi tạo đối tượng, phạm vi truy cập tới các thành phần của lớp như thuộc tính và phương thức...

Bài 6: Lớp và Phương thức trong Lập trình Java 9 – Phần 1

access_time 2/2/2018 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 6: Lớp và Phương thức trong Lập trình Java 9 – Phần 1close

Ngôn ngữ lập trình Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác như C++, C#, chương trình được xây dựng bằng Java 9 sẽ bao gồm một tập hợp các lớp (Class), các lớp chính là các thực thể của chương trình.

Bài 5 : Lệnh,Toán tử và cấu trúc lặp trong lập trình Java 9

access_time 2/1/2018 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 5 : Lệnh,Toán tử và cấu trúc lặp trong lập trình Java 9close

Một chương trình bao gồm một chuỗi các câu lệnh. Khi chạy chương trình, các câu lệnh sẽ được thực thi, trình tự thực thi của các câu lệnh thông thường từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Trong bài 5, tôi sẽ trình bày các vấn đề liên quan tới lệnh, toán tử và cấu trúc lặp trong Java 9.

Bài 4: Literal, Hằng số và Phương thức xuất nhập dữ liệu trong lập trình Java 9

access_time 1/31/2018 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Bài 4: Literal, Hằng số và Phương thức xuất nhập dữ liệu trong lập trình Java 9close

Tiếp theo bài số 4, tôi xin giới thiệu với các bạn các vấn đề cơ bản của lập trình Java 9, bao gồm các định nghĩa, cách thức sử dụng Literal, Hằng số và các Phương thức xuất nhập dữ liệu của Java 9.

Bài 3: Cấu trúc chương trình và sử dụng biến trong lập trình Java 9

access_time 1/30/2018 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Bài 3: Cấu trúc chương trình và sử dụng biến trong lập trình Java 9 close

Như chúng tôi đã giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java ở 2 bài trước. Các bạn đã hiểu được Java không chỉ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mà các nhà phát triển còn coi nó là một nền tảng phát triển ứng dụng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu tiếp về cấu trúc chung của chương trình Java Core và khai báo biến và sử dụng biến.

Bài 2 : Thiết lập Môi trường phát triển ứng dụng Java 9

access_time 1/29/2018 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 2 : Thiết lập Môi trường phát triển ứng dụng Java 9close

Để phát triển ứng dụng Java 9, các lập trình viên cần phải cài đặt môi trường cho việc phát triển ứng dụng, khởi đầu cho việc học Java, để chuẩn bị môi trường phát triển thì các bạn cần phải cài đặt JDK 9 (viết tắt của Java Development Kit, là một bộ công cụ cung cấp môi trường để chúng ta xây dựng, phát triển) và Bộ công cụ lập trình như Netbean, Eclipse hay Visual studio code ...

Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java 9

access_time 1/27/2018 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java 9close

Java như là một ngôn ngữ máy tính, nói một cách không quá thì Java chắc chắn là một ngôn ngữ lập trình tốt. Không có nghi ngờ gì nữa, Java là một trong các ngôn ngữ lập trình tốt và tuyệt với giành cho các lập trình viên. Để đáp ứng yêu cầu của độc giả, tôi và các cộng sự sẽ thực hiện một loạt các bài viết mới về Lập trình Java dựa trên phiên bản mới nhất của Java đó là Java 9. Đây là bài đầu tiên về lập trình Java, trong bài này giới thiêu tổng quan nhất về ngôn ngữ Java và các đặc trưng của nó.

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C++

access_time 1/25/2018 12:00:00 AM

person quản trị viên

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C++close

Ngôn ngữ lập trình C++ được phát triển từ ngôn ngữ C. Nó chính là mở rộng của ngôn ngữ C, có nghĩa là nó được bổ sung các đặc tính mới của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Đây là ngôn ngữ ngày nay vẫn được phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên do nhiều trường đại học ở VN không đào tạo về ngôn ngữ này do vậy tôi và các cộng sự sẽ giúp các bạn tìm hiểu về ngôn ngữ này qua một loạt các bài viết sắp tới.

Giới thiệu về Angular Cli

access_time 1/23/2018 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu về Angular Cliclose

Angular Cli. Angular Cli là bộ công cụ hỗ trợ cho phép tạo ứng dụng với Angular 5. Công cụ này trợ giúp các lập trình viên đơn giản hóa quá trình xây dựng ứng dụng, Nó cung cấp các câu lệnh bao gồm : Tạo các thành phần của Angular như component, module,… Thực hiện cấu hình ứng dụng và biên dịch ứng dụng một cách dễ dàng hơn.

Kiến trúc tổng quát của Angular 5 - Bài số 2

access_time 1/22/2018 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Kiến trúc tổng quát của Angular 5 - Bài số 2close

Nội dung kiến thức về kiến trúc tổng quát của Angular 5 trong bài viết này đề cập phần tiếp theo của bài viết số 1. Trong nội dung bài viết số 1 tôi đã đề cập tới kiến trúc ở mức cao của ứng dụng Angular và cách phân chia ứng dụng theo Module khi xây dựng phần mềm với Angular 5, bài viết số 2 tôi sẽ trình bày các vấn đề liên quan tới Component, Directive, Databinding. Còn phần dịch vụ tôi dự kiến sẽ trình bày 1 bài riêng về vấn đề này.

Tổng quát BlockChain - Nền tảng ứng dụng trong tương lai

access_time 1/19/2018 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Tổng quát BlockChain - Nền tảng ứng dụng trong tương laiclose

Công nghệ BlockChain ngày trở lên phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam, Công nghệ BlockChain được mọi người biết đến thông qua sự giới thiệu của Bitcoin cũng như các đồng tiền kỹ thuật số khác. Để cho các độc giả hiểu vể công nghệ BlockChain dự định tôi và các cộng sự sẽ viết một loạt các bài biết liên quan tới nền tảng Công nghệ này theo hướng đặc tả kỹ thuật và phát triển ứng dụng

Kiến trúc tổng quát của Angular 5

access_time 12/4/2017 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Kiến trúc tổng quát của Angular 5close

Nội dung kiến thức sẽ được tôi trình bày trong 2 bài viết. Nội dung của bài viết sẽ đề cập tới kiến trúc ở mức cao của ứng dụng Angular và cách phân chia ứng dụng theo Module khi xây dựng phần mềm với Angular 5

Các điểm mới trong Visual Studio 2017 – Bài 2

access_time 11/30/2017 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Các điểm mới trong Visual Studio 2017 – Bài 2close

Bài viết số 2 về các điểm mới của bộ Visual Studio 2017. Bộ Visual Studio 2017 (VS 2017) là phiên bản thứ 11 của bộ Visual Studio, mục tiêu của phiên bản này nhằm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường toàn diện cho việc phát triển ứng dụng, ngoài các đặc tính kỹ thuật đã được cung cấp của các phiên bản trước, phiên bản này đẩy mạnh phát triển sản phẩm trên các nền tảng như Mobile, dịch vụ trên đám mây và cho phép xây dựng các ứng dụng chạy trên nhiều hệ điều hành thông qua việc sử dụng .Net Framework Core.

Các điểm mới trong Visual Studio 2017 – Bài 1

access_time 11/22/2017 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Các điểm mới trong Visual Studio 2017 – Bài 1close

Các điểm mới của bộ Visual Studio 2017 được viết trong 2 bài viết. Bộ Visual Studio 2017 (VS 2017) là phiên bản thứ 11 của bộ Visual Studio, mục tiêu của phiên bản này nhằm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường toàn diện cho việc phát triển ứng dụng, ngoài các đặc tính kỹ thuật đã được cung cấp của các phiên bản trước, phiên bản này đẩy mạnh phát triển sản phẩm trên các nền tảng như Mobile, dịch vụ trên đám mây và cho phép xây dựng các ứng dụng chạy trên nhiều hệ điều hành thông qua việc sử dụng .Net Framework Core.

Bài 3: Lệnh và toán tử trong Lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017

access_time 11/20/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 3: Lệnh và toán tử trong Lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017close

Thông thường, lệnh là một tập hợp các biến, các hằng số, các toán tử kết hợp với các từ khóa (những cụm từ mà ngôn ngữ lập trình quy ước) để mô tả sự logic trong điều khiển và qua đó, máy tính sẽ thực thi “những logic” này đạt đến kết quả cuối cùng xem như mục tiêu điều khiển của chương trình. Bài viết được cập nhật từ Bài lập trình C# 5.0 của tác giả.

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C# 7.0 – Visual Studio 2017 - Bài 2

access_time 11/18/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C# 7.0 – Visual Studio 2017 - Bài 2close

Bài viết mô tả cách thức khai báo biến và sử dụng biến trong lập trình C# 5.7, ngoài ra còn có các khái niệm quan trọng như Hằng, các kiểu dữ liệu, quy tắc ghi chú thích và các phương thức đọc, xuất dữ liệu trong class System.Console. Các ví dụ nhằm để mô tả các nội dung kiến thức trong bài viết được tạo bởi bộ Visual Studio 2017, Bài viết này được cập nhật từ bài viết hướng dẫn lập trình với C# 5.0 của tác giả

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017

access_time 11/17/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017close

.Net Framework 4.7.1 là bộ Net Framework mới nhất vừa được Microsoft xuất bản. Khi lập trình viên cài đặt Visual Studio 2017 cùng với .Net Framework 4.7.1 hoặc .net core 2 thì các lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng theo kiến trúc hiện đại nhất đối với giải pháp của Microsoft. Với lập trình viên mới học lập trình, các bạn sử dụng Visual Studio 2017 làm công cụ để tạo ra ứng dụng đầu tiên với ngôn ngữ lập trình hiện đại với phiên bản mới nhất đó chính là C# 7.0

Tạo ứng dụng với Angular 5

access_time 11/14/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Tạo ứng dụng với Angular 5close

Sử dụng công cụ Angular Cli (Công cụ dòng lệnh) để tạo ứng dụng Angular 5. Đây là công cụ cho phép lập trình viên có thể thao tác với ứng dụng thông qua dòng lệnh như tạo ứng dụng Angular 5, thêm các file cho ứng dụng, thực hiện biên dịch, test, … deployment sản phẩm.

Có gì mới trong Angular 5

access_time 11/13/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Có gì mới trong Angular 5close

Angular 5 là phiên bản mới nhất của Angular. Phiên bản Angular 5 được chính thức phát hành vào tháng 9/10 năm 2017. Theo đánh giá của giới lập trình viên trên thế giới thì so với các phiên bản trước, Angular 5 mang lại cho lập trình viên cảm giác dễ sử dụng hơn cùng với một số các đặc tính mới được bổ sung cao cấp khác.

Giới thiệu Angular 4

access_time 7/7/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu Angular 4close

Angular 4 là một Framework mạnh và mềm dẻo cho phép các lập trình viên xây dựng ứng dụng đa nền đặc biệt trên nền tảng Web. Lập trình viên có thể sử dụng các đặc tính mạnh mẽ của Angular 4 như định nghĩa các Template, sử dụng nguyên mẫu phát triển phần mềm hiện đại như DI, ...

TypeScript 2.0 ngay lúc này đã sẵn sàng!

access_time 9/26/2016 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

TypeScript 2.0 ngay lúc này đã sẵn sàng!close

Bài viết được dịch từ blog chính thức của Microsoft về TypeScript ngày 22/09/2016: Phiên bản kế tiếp TypeScript 2.0 đã sẵn sàng cho bạn sử dụng và trải nghiệm.

Giới thiệu về NativeScript 2 – Phát triển ứng dụng di động nguyên gốc bằng JavaScript

access_time 9/13/2016 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giới thiệu về NativeScript 2 – Phát triển ứng dụng di động nguyên gốc bằng JavaScriptclose

Bài viết giới thiệu về nền tảng xây dựng ứng dụng mobile đa nền bằng ngôn ngữ JavaScript với khả năng cho phép tác động trực tiếp vào các API nguyên gốc của hệ điều hành mà không bị giới hạn như các nền tảng lai dựa trên trình duyệt web khác.

Giới thiệu React JS

access_time 8/24/2016 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giới thiệu React JSclose

React là thư viện front-end được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng để quản lý lớp view cho ứng dụng web và mobile. ReactJS cho phép ta tạo các thành phần UI dùng chung. Hiện nay nó cũng là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất với nhà sáng lập hùng mạnh cùng cộng đồng mạng rộng lớn phía sau

Giới thiệu .NET Core 1.0 - Công bố nền tảng .NET Core 1.0

access_time 8/23/2016 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giới thiệu .NET Core 1.0 - Công bố nền tảng .NET Core 1.0close

Bài viết được tác giả lược dịch từ trang blog .NET của Microsoft công bố về nền tảng .NET Core 1.0 ngày 26/06/2016. Trong đó, .NET Core hoạt động đa nền, là một dự án mã nguồn mở và nền tảng module .NET cho phép tạo các dịch vụ, thư viện, ứng dụng console, ứng dụng web hiện đại

Học lập trình Angular 2 – Angular 2 beta đã sẵn sàng trải nghiệm

access_time 12/16/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Học lập trình Angular 2 – Angular 2 beta đã sẵn sàng trải nghiệmclose

Bài viết giới thiệu về nền tảng Angular 2 mới nhất đã bước sang giai đoạn beta sẵn sàng cho các nhà phát triển. Đồng thời bài viết cũng xem chi tiết ví dụ đơn giản được xây dựng với Angular 2 và TypeScript

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 4 - Bài số 3

access_time 12/16/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 4 - Bài số 3close

Tiếp theo loạt bài hướng dẫn học lập trình Asp.net MVC 5, trong nội dung bài số 3 phần 4 giới thiệu về Razor View Engine. Một View Engine mặc định của Asp.net MVC, với cú pháp đơn giản và gần gũi với các lập trình viên .Net. Nội dung bài viết đề cập tới cú pháp sử dụng của Razor view engine.

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 3 - Bài số 3

access_time 12/15/2015 7:51:45 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 3 - Bài số 3close

Tiếp theo loạt bài hướng dẫn học lập trình Asp.net MVC 5, trong các nội dung phần 1, phần 2 trực thuộc bài số 3, tác giả đã trình bày các vấn đề về cơ bản về View. tiếp theo loạt bài viết về View trực thuộc bài số 3, nội dung của phần 3 này sẽ trình bày tiếp 2 vấn đề : Đối tượng TempData, là một trong 3 đối tượng thực hiện truyền dữ liệu trực tiếp từ Controller sang View và cách xử lý Partial View trong lập trình Asp.net MVC ...

Controller trong Asp.Net MVC 5 - Visual Studio 2015 - Phần 2 - Bài số 2

access_time 11/28/2015 12:44:57 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Controller trong Asp.Net MVC 5 - Visual Studio 2015 - Phần 2 - Bài số 2close

Controller là một trong các thành phần chính của chương trình được viết trên nền tảng công nghệ Asp.Net MVC. Controller trong kiến trúc MVC xử lý bất kỳ các yêu cầu nào từ URL. Tiếp theo bài 2, phần 1 trong loạt bài về hướng dẫn học lập trình Asp.Net MVC 5, Tác giả mô tả tiếp các tính năng của Controller cũng như ví dụ nhằm mô tả các tính năng này.

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 4

access_time 11/20/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 4close

Bài viết giới thiệu về kiểu Generic cho phép interface, class, hay function cho phép ta định nghĩa ra các interface, class hay function kèm với một hay nhiều tham số là một kiểu dữ liệu (type parameter), khi sử dụng vào thực tế thì ta cần cung cấp tham số kiểu đó cho interface, class hay function generic để có được các interface, class hay function bình thường (non-generic)

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 2 - Bài 6 - Visual Studio 2015

access_time 11/14/2015 4:20:16 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 2 - Bài 6 - Visual Studio 2015close

Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng mang lại nhiều lợi ích, khi nhìn từ bên ngoài, một đối tượng chỉ biết tới bởi mô tả về các phương thức của nó. Trong C# tính đóng gói cho phép dữ liệu (Các biến và thuộc tính) được che lấp khi nhìn từ bên ngoài, nếu người sử dụng muốn tác động lên dữ liệu thì phải được phép; Quá trình cấp phép truy cập thông tin thông qua việc xác định phạm vi...

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 1 - Bài 6 - Visual Studio 2015

access_time 11/13/2015 7:55:08 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 1 - Bài 6 - Visual Studio 2015close

Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta phân tích bài toán thành các thực thể được gọi là đối tượng và sau đó xây dựng các dữ liệu (thuộc tính) và các phương thức (hàm) xung quanh đối tượng đó. Các đối tượng có thể tác động, trao đổi thông tin với nhau thông qua cơ chế thông báo(message). Bài viết về Lớp và phường thức chia làm 2 phần. Phần 1 mô tả về các khái niệm về lớp, cách tạo lớp, cách tạo đối tượng ...

Dữ liệu mảng trong C# 5.0 - Visual Studio 2015 – Bài 5

access_time 11/11/2015 1:26:40 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Dữ liệu mảng trong C# 5.0 - Visual Studio 2015 – Bài 5close

Thao tác với dữ liệu tập hợp là thao tác xảy ra thường xuyên và liên tục trong quá trình xây ứng dụng. Ngôn ngữ C# cung cấp cho lập trình viên một hệ thống thư viện đồ sộ cũng như nhiều các nền tảng công nghệ khác nhau để tao tác với dữ liệu tập hợp. Bài viết tác giả để cập tới khía cạnh mảng trong thao tác dữ liệu tập hợp đây là các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho phép người học nghiên cứu các chuyên đề nâng cao hơn về sau như Queue, Stack....

Cấu trúc điều khiển trong C# 5.0 – Visual Studio 2015 – Bài 4

access_time 11/7/2015 5:16:13 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Cấu trúc điều khiển trong C# 5.0 – Visual Studio 2015 – Bài 4close

C# cung cấp khá đa dạng và linh hoạt các cấu trúc điều khiển cơ bản để lập trình viên có thể sử dụng khi viết mã lệnh, các cấu trúc lệnh này thông thường được chia làm 3 nhóm như cấu trúc lựa chọn (if, if..else), cấu trúc lặp (while, do while ...) và cấu trúc nhảy (break, continue, goto..)

Giới thiệu lập trình C# Visual Studio 2015 - Bài 1

access_time 10/31/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu lập trình C# Visual Studio 2015 - Bài 1close

Bài viết mô tả các đặc trưng và tính năng của .Net Framework từ phiên bản 1.0 đến phiên bản 4.5.2. Ngoài ra tác giả đề cập tới các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# cũng như môi trường phát triển ứng dụng Visual Studio 2015....

Sử dụng Excel 2013 tính lương nhân công theo giờ theo từng bước

access_time 10/30/2015 12:24:55 AM

person Đào Minh Giang

Sử dụng Excel 2013 tính lương nhân công theo giờ theo từng bướcclose

Bài viết mô tả cách một ví dụ thực tế: tính toán lương theo tuần với từng bước nhập dữ liệu vào, tách dữ liệu (Tên, Họ và tên đệm), lập công thức tính lương theo giờ làm, sử dụng hàm tập hợp như tính tổng (sum), sắp xếp và định dạng bảng phục vụ in ấn

Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)

access_time 10/29/2015 10:07:19 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)close

Rational Unified Process – Tiến trình hợp nhất được phát triển bởi hãng IBM. Tiến trình này yêu cầu việc phát triển ứng dụng một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt với việc đưa ra các mẫu được thực hiện nhanh chóng qua các cuộc làm việc vớI khách hàng và nhóm dự án, việc lập kế hoạch và đưa ra các chức năng hệ thống một cách tích cực.

Factory Parttern trong C#

access_time 10/29/2015 1:35:28 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Factory Parttern trong C#close

Factory Parttern là thiết kế mẫu hướng đối tượng trong việc thiết kế phần mềm , Nó trực thuộc nhóm thiết kế có chức năng tạo đối tượng (Creational Parttern).

Giới thiệu cách tiếp cận theo Hướng mô hình

access_time 10/25/2015 7:46:54 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu cách tiếp cận theo Hướng mô hìnhclose

Tiếp cận hướng mô hình là phương pháp mô hình hóa hệ thống thông qua công cụ mô hình hóa. Mô hình hóa hệ thống bao gồm tài liệu đặc tả, phân tích, thiết kế và xác minh thông tin. Mô hình này bao gồm các yếu tố đại diện như : Tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế, các ca sử dụng và các mối quan hệ giữ chúng

Giao diện (interface) trong C# giới thiệu và ví dụ điển hình áp dụng trong mẫu thiết kế Repository

access_time 10/25/2015 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Giao diện (interface) trong C# giới thiệu và ví dụ điển hình áp dụng trong mẫu thiết kế Repositoryclose

Bài viết giới thiệu giao diện (interface) trong C# mục đích sử dụng, đặc tính nổi bật, cách khai báo interface cùng hai ví dụ: 1 – Ví dụ đơn giản khai báo sử dụng interface, 2 – Ví dụ điển hình áp dụng interface trong thiết kế mẫu Repository

vertical_align_top
share
Chat...