Windows Store

Giới thiệu tổng quát về lập trình Windows Store App 8.1

access_time 10/23/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu tổng quát về lập trình Windows Store App 8.1close

Có rất nhiều lựa chọn để phát triển ứng dụng Windows Store Apps 8.1. Người dùng có thể lựa chọn ngôn ngữ C++, C#, hoặc trên nền tảng công nghệ Web như HTML5, JavaScript, và CSS3.

vertical_align_top
share
Chat...