Typescript

TypeScript 2.0 ngay lúc này đã sẵn sàng!

access_time 9/26/2016 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

TypeScript 2.0 ngay lúc này đã sẵn sàng!close

Bài viết được dịch từ blog chính thức của Microsoft về TypeScript ngày 22/09/2016: Phiên bản kế tiếp TypeScript 2.0 đã sẵn sàng cho bạn sử dụng và trải nghiệm.

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 4

access_time 11/20/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 4close

Bài viết giới thiệu về kiểu Generic cho phép interface, class, hay function cho phép ta định nghĩa ra các interface, class hay function kèm với một hay nhiều tham số là một kiểu dữ liệu (type parameter), khi sử dụng vào thực tế thì ta cần cung cấp tham số kiểu đó cho interface, class hay function generic để có được các interface, class hay function bình thường (non-generic)

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 3

access_time 11/18/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 3close

Bài viết giới thiệu tiếp về phạm vi truy cập trong class (access modifier), truy xuất thuộc tính (property accessor) trong class, các thành phần (static) trong class

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 2

access_time 11/16/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 2close

Bài viết giới thiệu đặc tính kế thừa với interface và class trong TypeScript, từ đó áp dụng để triển khai một ví dụ sử dụng mẫu thiết kế phần mềm Factory

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 1

access_time 11/14/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giao diện (interface), Lớp (class) và kiểu Generic trong TypeScript– Phần 1close

Bài viết giới thiệu và mô tả cách sử dụng cơ bản về giao diện (interface) và lớp (class) trong TypeScript. Trong đó ta xem xét kỹ về constructor cho class cùng các nguyên tắc áp dụng với hàm trong class (method của class)

Các kiểu dữ liệu, biến và các kỹ thuật liên quan tới hàm trong TypeScript – phần 3

access_time 11/11/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Các kiểu dữ liệu, biến và các kỹ thuật liên quan tới hàm trong TypeScript – phần 3close

Bài viết giới thiệu tiếp các kiểu trong TypeScript: Kiểu hợp (union type), kiểu giao (intersection type), kiểu tuple và kiểu biểu tượng (symbol type) – cập nhật đến phiên bản TypeScript mới nhất 1.6

Các kiểu dữ liệu, biến và các kỹ thuật liên quan tới hàm trong TypeScript – phần 2

access_time 11/9/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Các kiểu dữ liệu, biến và các kỹ thuật liên quan tới hàm trong TypeScript – phần 2close

Bài viết tiếp tục giới thiệu các kỹ thuật liên quan đến hàm trong TypeScript: các hàm và hàm nặc danh, sử dụng hàm với tham số tùy chọn, mặc định; các hàm gọi lại (callback function) và phạm vi xác định truy cập ; chữ ký hàm (function signature) và việc thực hiện quá tải hàm

Các kiểu dữ liệu, biến và các kỹ thuật liên quan tới hàm trong TypeScript – phần 1

access_time 11/7/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Các kiểu dữ liệu, biến và các kỹ thuật liên quan tới hàm trong TypeScript – phần 1close

Bài học giới thiệu về các kiểu cơ bản, cú pháp sử dụng kiểu: string, number, boolean. Cơ chế tự suy kiểu và duck-typing, mảng và enum, kiểu dữ liệu any và cách thức chuyển đổi kiểu tường minh

Công cụ phát triển TypeScript (Visual Studio, Sublime Text)

access_time 11/6/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Công cụ phát triển TypeScript (Visual Studio, Sublime Text)close

Bài viết mô tả cách tạo project sử dụng TypeScript trên hai công cụ phát triển Visual Studio 2013 và Sublime Text 3

Tìm hiểu thêm về TypeScript

access_time 10/25/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Tìm hiểu thêm về TypeScriptclose

Bài viết nêu ra một số tính năng nổi bật của TypeScript và trả lời một số băn khoăn cho các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu với TypeScript

Giới thiệu về TypeScript

access_time 10/24/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giới thiệu về TypeScriptclose

TypeScript cho phép bạn viết JavaScript theo cách bạn thực sự muốn.TypeScript là tập cha đã định kiểu của JavaScript để biên dịch thành JavaScript. Sử dụng với bất kỳ trình duyệt nào. Bất kỳ mày chủ nào. Bất kỳ hệ điều hành nào. Và nó là nguồn Mở

vertical_align_top
share
Chat...