Software Testing

Học lập trình Kiểm thử phần mềm (Unit test) – Sử dụng Jasmine thực hiện kiểm thử trên trình duyệt với TypeScript - Bài số 01

access_time 12/16/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Học lập trình Kiểm thử phần mềm (Unit test) – Sử dụng Jasmine thực hiện kiểm thử trên trình duyệt với TypeScript - Bài số 01close

Bài viết giới thiệu về kiểm thử phần mềm (unit test) và hướng dẫn làm quen với Jasmine để tạo nội dung kiểm thử bằng JavaScript và TypeScript

vertical_align_top
share
Chat...