Làm quen với Excel 2013

Làm quen với Excel 2013
access_time 10/25/2015 10:52:33 PM
person Đào Minh Giang
Giao diện khi mở Excel
Giao diện khi mở excel tạo mới workbook
  • Các file excel mới được mở, chỉnh sửa sẽ xuất hiện ở mục Recent
  • Tài khoản online – là tài khoản Live dùng chung các dịch vụ của Microsoft, với Excel được sử dụng để chia sẻ tài liệu, lưu trữ trên dịch vụ đám mây (cloud) OneDrive của Microsoft
  • Các mẫu (template) Workbook kèm theo ảnh nhỏ (thumbnail) cho phép tạo các mẫu theo nhiều loại như Lịch đào tạo (Academic calendar), Lịch học sinh viên (Student calendar), Tính toán công nợ (Loan comparison calculator), … Ngoài các mẫu có sẵn ta cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm mẫu miễn phí, tính phí online (Search for online templates) ở vùng giữa phía trên
Cửa sổ một workbook vừa được tạo mới
Giao diện làm việc chính của một worksheet
Workbook: Mỗi file excel tương ứng với một workbook.
Worksheet: Theo mặc định mỗi workbook trong excel mới được tạo sẽ có một worksheet, tại đó ta có thể thực hiện các thao tác với bảng dữ liệu, với các worksheet ta có thể thay đổi tên, sao chép tạo, mới worksheet khác, đánh dấu màu cho chúng, thậm chí có thể ẩn đi.
Công cụ Ribbon: Công cụ này hoạt động lai giữa chức năng menu và toolbar, cho phép thao tác thuận tiện với các giao diện hỗ trợ cảm ứng, Các công cụ được phân theo nhóm và tùy theo cài đặt mà giao diện của bạn có thể thêm hoặc bớt các tab (ví dụ tab DEVELOPER sẽ không xuất hiện theo mặc định khi mới cài đặt xong Excel)
Ô dữ liệu (Cell): Trong Excel theo mặc định một cell được định vị thông qua chỉ số cột (column) và hàng (row), ví dụ A1, E15
Vùng dữ liệu (Range): Khi thao tác với dữ liệu ta có thể lựa chọn các cell liên tục gần nhau để tạo thành range, mỗi range được xác định qua vị trí cell đầu tiên (trên cùng bên trái) và cell cuối cùng (dưới cùng bên phải), ví dụ C6:F11Công cụ thu phóng, chuyển chế độ: Công cụ này cho phép phóng to, thu nhỏ vùng hiển thị dữ liệu trên từng worksheet.
Trong Excel cho phép ta hiển thị worksheet theo 3 chế độ:
  • Normal: Là chế độ hiển thị mặc định cho phép ta chỉnh sửa thao tác dữ liệu trên toàn bộ worksheet
  • Page Layout: Là chế độ hiển thị dữ liệu phân tách thành từng trang riêng lẻ, trong đó mỗi trang đều hiển thị tiêu đề trang (header) và chân trang (footer)
Ví dụ chế độ hiển thị Page Layout
  • Page Break Preview: Là chế độ hiển thị có các đường kẻ phân tách trang, và mỗi trang đều có chỉ thị thứ tự trang.
Ví dụ chế độ Page Break Preview
vertical_align_top
share
Chat...