Chia sẻ Add-In Excel cho với hàm chuyển đổi tiền từ số sang chữ

Chia sẻ Add-In Excel cho với hàm chuyển đổi tiền từ số sang chữ
access_time 8/29/2020 12:00:00 AM
person Đào Minh Giang

Nhân dịp nhận được đặt hàng giúp đỡ một người quen chuyên về nghiệp vụ kế toán, quản trị. Tôi có xây dựng một plugin nhỏ cho phép chuyển đổi tiền từ số sang chữ trên Excel.
Các bạn có thể download theo đường dẫn này Numbers2VNText.zip

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng:

Bước 1: Từ file nén giải nénBước 2: Mở menu Excel File -> Options

Bước 3: Tại cửa sổ Excel Options chọn mục Add-ins và nhấn nút [ Go… ]


Bước 4: Chọn nút [Browse…], tại cửa sổ Browse chọn đến thư mục vừa giải nén plugin và chọn plugin file rồi nhấn OK


Bước 5: Nhấn Ok để đóng cửa sổ Add-ins sẽ quay về cửa sổ làm việc excel, lúc này ta đã có thể sử dụng hàm chuyển đổi


Mô tả hàm chuyển đổi:

              Tên: spell2VND

              Tham số:

                              Numb: là số cần chuyển đổi (tối đa hàng nghìn tỷ)

                              Currency: đơn vị tiền mặc định là “đồng” nếu như không sử dụng


vertical_align_top
share
Chat...