Microsoft Office

Chia sẻ Add-In Excel cho với hàm chuyển đổi tiền từ số sang chữ

access_time 8/29/2020 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Chia sẻ Add-In Excel cho với hàm chuyển đổi tiền từ số sang chữclose

Add-In cho Excel để cung cấp hàm chuyển đổi việc thể hiện tiền bằng chữ tiếng việt

Sử dụng Excel 2013 tính lương nhân công theo giờ theo từng bước

access_time 10/30/2015 12:24:55 AM

person Đào Minh Giang

Sử dụng Excel 2013 tính lương nhân công theo giờ theo từng bướcclose

Bài viết mô tả cách một ví dụ thực tế: tính toán lương theo tuần với từng bước nhập dữ liệu vào, tách dữ liệu (Tên, Họ và tên đệm), lập công thức tính lương theo giờ làm, sử dụng hàm tập hợp như tính tổng (sum), sắp xếp và định dạng bảng phục vụ in ấn

Thao tác cơ bản với dữ liệu trên worksheet của Excel 2013

access_time 10/27/2015 11:35:45 PM

person Đào Minh Giang

Thao tác cơ bản với dữ liệu trên worksheet của Excel 2013close

Bài viết mô tả thông tin trong các cell của worksheet và các thao tác cơ bản với chúng: sao chép (copy), cắt (cut), di chuyển (move) và điền dữ liệu (fill). Giới thiệu hai cách định danh địa chỉ ô và vùng chọn khi tham chiếu là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.

Làm quen với Excel 2013

access_time 10/25/2015 10:52:33 PM

person Đào Minh Giang

Làm quen với Excel 2013close

Bài viết giới thiệu một số cửa sổ giao diện Excel chính, mô tả các thành phần cơ bản trong cửa sổ làm việc workbook

Giới thiệu về Excel

access_time 10/25/2015 5:18:17 PM

person Đào Minh Giang

Giới thiệu về Excelclose

Bài viết giới thiệu về Excel - phần mềm bảng tính nổi tiếng trong bộ công cụ Office của Microsoft. Những ai nên sử dụng Excel và để bắt đầu chúng ta nên cài đặt phiên bản nào

vertical_align_top
share
Chat...