Modeling Language

Khai giảng khóa Phân tích và thiết kế Hệ thống

access_time 12/12/2020 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Khai giảng khóa Phân tích và thiết kế Hệ thốngclose

Cung cấp các kiến thức nâng cao về các kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống và các quy trình xây dựng phần mềm. Các bài toán áp dụng được thực hiện dựa trên bài toán thực tế của đơn vị đã, đang và sẽ triển khai. Công cụ thực hành sử dụng Visual Paradigm và DepOps Microsoft để quản lý tài liệu. Ngoài ra áp dụng các nền tảng công nghệ Microsoft (Entity Framework, class diagram..) và Spring (Hibernate) để thực hiện các kỹ thuật ORM khi thực hiện thiết kế CSDL.

Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)

access_time 10/29/2015 10:07:19 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)close

Rational Unified Process – Tiến trình hợp nhất được phát triển bởi hãng IBM. Tiến trình này yêu cầu việc phát triển ứng dụng một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt với việc đưa ra các mẫu được thực hiện nhanh chóng qua các cuộc làm việc vớI khách hàng và nhóm dự án, việc lập kế hoạch và đưa ra các chức năng hệ thống một cách tích cực.

Giới thiệu cách tiếp cận theo Hướng mô hình

access_time 10/25/2015 7:46:54 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu cách tiếp cận theo Hướng mô hìnhclose

Tiếp cận hướng mô hình là phương pháp mô hình hóa hệ thống thông qua công cụ mô hình hóa. Mô hình hóa hệ thống bao gồm tài liệu đặc tả, phân tích, thiết kế và xác minh thông tin. Mô hình này bao gồm các yếu tố đại diện như : Tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế, các ca sử dụng và các mối quan hệ giữ chúng

vertical_align_top
share
Chat...