Modeling Language

Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)

access_time 10/29/2015 10:07:19 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Quy trình sản xuất phần mềm RUP (Rational Unified Process)close

Rational Unified Process – Tiến trình hợp nhất được phát triển bởi hãng IBM. Tiến trình này yêu cầu việc phát triển ứng dụng một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt với việc đưa ra các mẫu được thực hiện nhanh chóng qua các cuộc làm việc vớI khách hàng và nhóm dự án, việc lập kế hoạch và đưa ra các chức năng hệ thống một cách tích cực.

Giới thiệu cách tiếp cận theo Hướng mô hình

access_time 10/25/2015 7:46:54 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu cách tiếp cận theo Hướng mô hìnhclose

Tiếp cận hướng mô hình là phương pháp mô hình hóa hệ thống thông qua công cụ mô hình hóa. Mô hình hóa hệ thống bao gồm tài liệu đặc tả, phân tích, thiết kế và xác minh thông tin. Mô hình này bao gồm các yếu tố đại diện như : Tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế, các ca sử dụng và các mối quan hệ giữ chúng

vertical_align_top
share
Chat...