Lập trình C#

Kết thúc khóa học: Lập trình C# 8.0 Cơ bản và Nâng cao

access_time 9/6/2020 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Kết thúc khóa học: Lập trình C# 8.0 Cơ bản và Nâng caoclose

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft thiết kế, ngôn ngữ này được sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy trên các nền tảng như Desktop, Service, web , Add on, game …; Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ C# 8.0, ngoài ra học viên còn được tiếp cận với các nguyên tắc phân tích thiết kế “Hướng đối tượng” trong việc xây dựng các ứng dụng thông qua ngôn ngữ lập trình C# 8.0. Học viên sẽ được khám phá các tính năng của bộ công cụ "Visual Studio 2019 " và các đặc trưng cao cấp của ngôn ngữ C# 8.0 như Lambda, Generic, Collection, linq, …

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C# 7.0 – Visual Studio 2017 - Bài 2

access_time 11/18/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C# 7.0 – Visual Studio 2017 - Bài 2close

Bài viết mô tả cách thức khai báo biến và sử dụng biến trong lập trình C# 5.7, ngoài ra còn có các khái niệm quan trọng như Hằng, các kiểu dữ liệu, quy tắc ghi chú thích và các phương thức đọc, xuất dữ liệu trong class System.Console. Các ví dụ nhằm để mô tả các nội dung kiến thức trong bài viết được tạo bởi bộ Visual Studio 2017, Bài viết này được cập nhật từ bài viết hướng dẫn lập trình với C# 5.0 của tác giả

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017

access_time 11/17/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 1 : Giới thiệu lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017close

.Net Framework 4.7.1 là bộ Net Framework mới nhất vừa được Microsoft xuất bản. Khi lập trình viên cài đặt Visual Studio 2017 cùng với .Net Framework 4.7.1 hoặc .net core 2 thì các lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng theo kiến trúc hiện đại nhất đối với giải pháp của Microsoft. Với lập trình viên mới học lập trình, các bạn sử dụng Visual Studio 2017 làm công cụ để tạo ra ứng dụng đầu tiên với ngôn ngữ lập trình hiện đại với phiên bản mới nhất đó chính là C# 7.0

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 2 - Bài 6 - Visual Studio 2015

access_time 11/14/2015 4:20:16 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 2 - Bài 6 - Visual Studio 2015close

Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng mang lại nhiều lợi ích, khi nhìn từ bên ngoài, một đối tượng chỉ biết tới bởi mô tả về các phương thức của nó. Trong C# tính đóng gói cho phép dữ liệu (Các biến và thuộc tính) được che lấp khi nhìn từ bên ngoài, nếu người sử dụng muốn tác động lên dữ liệu thì phải được phép; Quá trình cấp phép truy cập thông tin thông qua việc xác định phạm vi...

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 1 - Bài 6 - Visual Studio 2015

access_time 11/13/2015 7:55:08 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Lớp và Phương thức trong C# 5.0 - Phần 1 - Bài 6 - Visual Studio 2015close

Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta phân tích bài toán thành các thực thể được gọi là đối tượng và sau đó xây dựng các dữ liệu (thuộc tính) và các phương thức (hàm) xung quanh đối tượng đó. Các đối tượng có thể tác động, trao đổi thông tin với nhau thông qua cơ chế thông báo(message). Bài viết về Lớp và phường thức chia làm 2 phần. Phần 1 mô tả về các khái niệm về lớp, cách tạo lớp, cách tạo đối tượng ...

Dữ liệu mảng trong C# 5.0 - Visual Studio 2015 – Bài 5

access_time 11/11/2015 1:26:40 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Dữ liệu mảng trong C# 5.0 - Visual Studio 2015 – Bài 5close

Thao tác với dữ liệu tập hợp là thao tác xảy ra thường xuyên và liên tục trong quá trình xây ứng dụng. Ngôn ngữ C# cung cấp cho lập trình viên một hệ thống thư viện đồ sộ cũng như nhiều các nền tảng công nghệ khác nhau để tao tác với dữ liệu tập hợp. Bài viết tác giả để cập tới khía cạnh mảng trong thao tác dữ liệu tập hợp đây là các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho phép người học nghiên cứu các chuyên đề nâng cao hơn về sau như Queue, Stack....

Cấu trúc điều khiển trong C# 5.0 – Visual Studio 2015 – Bài 4

access_time 11/7/2015 5:16:13 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Cấu trúc điều khiển trong C# 5.0 – Visual Studio 2015 – Bài 4close

C# cung cấp khá đa dạng và linh hoạt các cấu trúc điều khiển cơ bản để lập trình viên có thể sử dụng khi viết mã lệnh, các cấu trúc lệnh này thông thường được chia làm 3 nhóm như cấu trúc lựa chọn (if, if..else), cấu trúc lặp (while, do while ...) và cấu trúc nhảy (break, continue, goto..)

Lệnh và Toán tử trong C# 5.0 – Visual Studio 2015 – Bài 3

access_time 11/5/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Lệnh và Toán tử trong C# 5.0 – Visual Studio 2015 – Bài 3close

Thông thường, lệnh là một tập hợp các biến, các hằng số, các toán tử kết hợp với các từ khóa (những cụm từ mà ngôn ngữ lập trình quy ước) để mô tả sự logic trong điều khiển và qua đó, máy tính sẽ thực thi “những logic” này đạt đến kết quả cuối cùng xem như mục tiêu điều khiển của chương trình.

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C# 5.0 – VS 2015 - Bài 2

access_time 11/3/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong C# 5.0 – VS 2015 - Bài 2close

Bài viết mô tả cách thức khai báo biến và sử dụng biến trong lập trình C# 5.0, ngoài ra còn có các khái niệm quan trọng như Hằng, các kiểu dữ liệu, quy tắc ghi chú thích và các phương thức đọc, xuất dữ liệu trong class System.Console. Các ví dụ nhằm để mô tả các nội dung kiến thức trong bài viết được tạo bởi bộ Visual Studio 2015

Giới thiệu lập trình C# Visual Studio 2015 - Bài 1

access_time 10/31/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu lập trình C# Visual Studio 2015 - Bài 1close

Bài viết mô tả các đặc trưng và tính năng của .Net Framework từ phiên bản 1.0 đến phiên bản 4.5.2. Ngoài ra tác giả đề cập tới các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# cũng như môi trường phát triển ứng dụng Visual Studio 2015....

Factory Parttern trong C#

access_time 10/29/2015 1:35:28 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Factory Parttern trong C#close

Factory Parttern là thiết kế mẫu hướng đối tượng trong việc thiết kế phần mềm , Nó trực thuộc nhóm thiết kế có chức năng tạo đối tượng (Creational Parttern).

Giao diện (interface) trong C# giới thiệu và ví dụ điển hình áp dụng trong mẫu thiết kế Repository

access_time 10/25/2015 12:00:00 AM

person Lê Đình Thành

Giao diện (interface) trong C# giới thiệu và ví dụ điển hình áp dụng trong mẫu thiết kế Repositoryclose

Bài viết giới thiệu giao diện (interface) trong C# mục đích sử dụng, đặc tính nổi bật, cách khai báo interface cùng hai ví dụ: 1 – Ví dụ đơn giản khai báo sử dụng interface, 2 – Ví dụ điển hình áp dụng interface trong thiết kế mẫu Repository

vertical_align_top
share
Chat...