Javascript + Jquery

Học lập trình Angular 2 – Angular 2 beta đã sẵn sàng trải nghiệm

access_time 12/16/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Học lập trình Angular 2 – Angular 2 beta đã sẵn sàng trải nghiệmclose

Bài viết giới thiệu về nền tảng Angular 2 mới nhất đã bước sang giai đoạn beta sẵn sàng cho các nhà phát triển. Đồng thời bài viết cũng xem chi tiết ví dụ đơn giản được xây dựng với Angular 2 và TypeScript

vertical_align_top
share
Chat...