Mô hình triển khai điện toán đám mây

Mô hình triển khai điện toán đám mây
access_time 11/11/2015 7:09:02 PM
person Nguyễn Mạnh Hùng
Có 4 mô hình triển khai chính đám mây đó là: Đám mây công cộng (Public Cloud), đám mây riêng (Private Cloud) , đám mây lai (Hybrid Cloud) và đám mây cộng đồng (Community Cloud)
Hình số 1 Mô hình triển khai điện toán đám mây

1. Đám mây công cộng
Các dịch vụ Cloud được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho mọi người sử dụng rộng rãi. Các dịch vụ được cung cấp và quản lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ và các ứng dụng của người dùng đều nằm trên hệ thống Cloud.

Các tài nguyên trong đám mây sẽ được cấp phát động, Các dịch vụ được cung cấp thông qua môi trường internet. Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ được lợi là chi phí đầu tư thấp, giảm thiểu rủi ro do nhà cung cấp dịch vụ đã gánh vác nhiệm vụ quản lý hệ thống, cơ sở hạ tầng, bảo mật ngoài ra đám mây công cộng còn cung cấp khả năng co giãn theo yêu cầu của người sử dụng.
Hình số 2 : Mô hình đám mây công cộng
Public Cloud có một trở ngại, đó là vấn đề mất kiểm soát về dữ liệu và vấn đề an toàn dữ liệu. Trong mô hình này mọi dữ liệu đều nằm trên dịch vụ Cloud, do nhà cung cấp dịch vụ Cloud đó bảo vệ và quản lý. Chính điều này khiến cho khách hàng, nhất là các công ty lớn cảm thấy không an toàn đối với những dữ liệu quan trọng của mình khi sử dụng dịch vụ Cloud.
2. Đám mây riêng
Đám mây riêng và các đám mây nội bộ là thuật ngữ được sử dụng để cập đến điện toán đám mây chạy trên mạng riêng. Trong đó sử dụng thế mạnh của công nghệ ảo hóa để thực hiện việc quản lý các tài nguyên, cơ  sở hạ  tầng và các dịch vụ trong đám mây riêng được xây dựng để  phục vụ cho một tổ chức (doanh nghiệp) duy nhất. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể chủ động kiểm soát  tối đa đối với dữ  liệu, bảo mật và chất  lượng dịch vụ. Doanh nghiệp sở hữu cơ sở hạ tầng và quản lý các ứng dụng được triển khai trên đó.
Hình số 3 : Mô hình đám mây riêng
Đám mây riêng có thể  được xây dựng và quản lý bởi chính đội ngũ IT của doanh nghiệp hoặc có thể thuê một nhà cung cấp dịch vụ đảm nhiệm công việc này. 
3. Đám mây lai
Ý tưởng hình thành của đám mây lai đó là việc triển khai đám mây dựa trên ưu điểm của đám mây riêng và đám mây công cộng. Với đám mây công cộng dễ áp dụng, chi phí thấp nhưng không an toàn Ngược lại, Private Cloud an toàn hơn nhưng tốn chi phí và khó áp dụng.
Hình số 4 : Mô hình đám mây lai
Hybrid Cloud là sự kết hợp của Public Cloud và Private Cloud. Trong đó  doanh nghiệp sẽ “out-source” các chức năng nghiệp vụ và dữ liệu không quan trọng, sử  dụng các dịch vụ Public Cloud để giải quyết và xử lý các dữ liệu này. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ giữ lại các chức năng nghiệp vụ và dữ liệu tối quan trọng trong tầm kiểm soát (Private Cloud).
4. Đám mây cộng đồng
Đám mây cộng đồng được xây dựng nhằm mục đích chia sẻ hạ tầng giữa các tổ chức(doanh nghiệp). Ví dụ các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực y tế có thể chia sẻ chung đám mây. Tuy nhiên để xây dựng đám mây công đồng thì ngoài việc cùng chung lĩnh vực hoạt động kinh doanh thì các doanh nghiệp cần phải có nhiều điểm tương đồng như có cùng mối quan tâm chung về bảo mật, …Khi đó các doanh nghiệp này sẽ nhóm họp nhau lại để cùng xây dụng đám mây cộng đồng chung nhằm phục vụ cho chính các doanh nghiệp của họ.
Hình số 5 : Mô hình đám mây cộng đồng
Khi triển khai điện toán đám mây cộng đồng các doanh nghiệp thực hiện quản lý theo nhiêu cách.
  • Các doanh nghiệp có thể nhóm họp nhau lại và cùng tham gia quản lý đám mây bằng chính nguồn lực của họ.
  • Nếu triển khai đám mây dựa trên nền tảng nhà cung cấp thứ ba thì họ có thể lựa nguồn lực bên ngoài để tiến hành quản lý.
  • Đám mây cộng đồng có thể liên quan tới nhiều tổ chức doanh nghiệp, các doanh nghiệp này có thể có nhiều chi nhánh, do vậy để thực hiện quản lý có hiệu quả cần phải chỉ định người (nhóm) quản lý đám mây phải là người (nhóm) đứng đầu các tổ chức doanh nghiệp. Họ phải có trách nhiều đôn đốc, kết hợp với các nhà quản lý chi nhánh để cùng tham gia quản lý đám mây cộng đồng.
Thiết lập, chạy và điều hành điện đám mây cộng đồng một chút giống như điều hành bệnh viện, trường học vì vậy chắc hẳn sẽ xuất hiện những vấn đề và những rủi ro, người điều hành cần phải có một kế hoạch cụ thể nhằm giảm thiểu và xử lý những vấn đề phát sinh gặp phải.
Quá trình xây dựng và triển khai đám mây cộng đồng là tốn kém hơn nhưng nó đáp ứng được sự riêng tư, an ninh và có thể thiết lập các quy tắc để tuân thủ các chính sách thực hiện quản lý đám mây giữa các doanh nghiệp
vertical_align_top
share
Chat...