Kiến trúc điện toán đám mây

Kiến trúc điện toán đám mây
access_time 10/26/2015 12:00:00 AM
person Nguyễn Mạnh Hùng
Kiến trúc điện toán đám mây được phân chia thành các phân tầng theo hình vẽ sau đây.
Hình số 1 : Mô tả kiến trúc điện toán đám mây
Có rất nhiều loại dịch vụ của điện toán đám mây, Tuy nhiên các dịch vụ cơ bản của nó  bao gồm : Dịch vụ cơ sở hạ tầng (Infrastructure as a Service – IaaS), dịch vụ nền tảng (Platform as a Service – PaaS), dịch vụ phần mềm (Software as a Service – SaaS), dịch vụ phần cứng (Hardware as a Service).

1. Dịch vụ phần mềm (Software as a Service – SaaS)
Mô hình dịch vụ cho phép nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng các phần mềm dạng dịch vụ hoàn chỉnh. Dịch vụ phần mềm hoạt động theo nền tảng muti-tenant. Khách hàng có thể lựa chọn phần mềm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Phần mềm hoặc dịch vụ đó chạy trên nền tảng điện toán đám mây.
Mô hình này giải phóng người dùng khỏi việc quản lý hệ thống, cơ sở hạ tầng, hệ điều hành… tất cả sẽ do nhà cung cấp dịch vụ quản lý và kiểm soát để đảm bảo ứng dụng luôn sẵn sàng và hoạt động ổn định.
Các ví dụ phổ biến về các yêu cầu này bao gồm IBM® Lotus® Live, IBM Lotus Sametime®, Unyte, Salesforce.com, Sugar CRM, và WebEx.
Các ứng dụng này thường cung cấp : Phân loại trong SaaS. Những thuận lợi khi triển khai SaaS Những giới hạn khi thực hiện triển khai SaaS.
2. Dịch vụ nền tảng (Platform as a Service – PaaS), 
PaaS cung cấp cho các nhà phát triển một nền tảng hoàn chỉnh  bao gồm: Phát triển ứng dụng, phát triển giao diện, phát triển cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu. Đồng thời  hỗ trợ phát triển sản phẩm phần mềm theo chu kỳ vòng đời như phát triển, kiểm định, triển khai các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây.
Các thành phần cốt lõi của PaaS. Hiện nay rất nhiều các chuyên gia là việc trong 2000 công ty tin học hàng đầu toàn công đều có nhận định chung , PaaS như là một cách phát triển, triển khai và duy trì các ứng dụng và dịch vụ với giá thành rẻ.

3. Dịch vụ cơ sở hạ tầng (Infrastructure as a Service – IaaS )
IaaS thực là dịch vụ trung tâm, cung cấp khả năng truy xuất tài nguyên từ xa. IaaS bao gồm một tập hợp các tài nguyên vật lí như các máy chủ, các thiết bị mạng và các ổ lưu trữ. Chúng được đưa ra như là các dịch vụ để cung cấp cho người tiêu dùng. Các dịch vụ ở đây hỗ trợ cơ sở hạ tầng ứng dụng - bất kể cơ sở hạ tầng đó đang được cung cấp qua một đám mây hay không. Cũng như với các dịch vụ nền tảng, sự ảo hóa là một phương pháp thường được sử dụng để tạo ra chế độ phân phối các nguồn tài nguyên theo yêu cầu.
Ví dụ về các dịch vụ cơ sở hạ tầng bao gồm IBM Bluehouse, VMware, Amazon EC2, Microsoft Azure Platform, Sun ParaScale Cloud Storage và nhiều hơn nữa.
Ưu điểm IaaS : Nhược điểm IaaS
vertical_align_top
share
Chat...