Cloud computing

Mô hình triển khai điện toán đám mây

access_time 11/11/2015 7:09:02 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Mô hình triển khai điện toán đám mâyclose

Có 4 mô hình triển khai chính đám mây đó là: Đám mây công cộng (Public Cloud), đám mây riêng (Private Cloud) , đám mây lai (Hybrid Cloud) và đám mây cộng đồng (Community Cloud)

Bảo mật và khả năng kháng lỗi trong điện toán đám mây

access_time 11/1/2015 8:07:05 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bảo mật và khả năng kháng lỗi trong điện toán đám mâyclose

Vấn đề an toàn thông tin đối với doanh nghiệp là vấn đề sống còn do vậy bảo mật chính là rào cản lớn nhất quyết định liệu điện toán đám mây có được sử dụng rộng rãi nữa hay không. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng (public cloud) không đảm bảo sự an toàn về dữ liệu khi thực hiện truyền thông tin trong đám mây công cộng

Quản lý dịch vụ của điện toán đám mây

access_time 11/1/2015 9:02:06 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Quản lý dịch vụ của điện toán đám mâyclose

Quản lý dịch vụ bao gồm triển khai (deployment), giám sát (monitoring), lập báo cáo (Reporting), dịch vụ cung cấp thỏa thuận (SLA)(service-level agreement) và đo lường thanh toán (metering billing).

Các dịch vụ chính của điện toán đám mây

access_time 11/1/2015 8:14:45 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Các dịch vụ chính của điện toán đám mâyclose

Các dịch vụ như tìm kiếm thông tin, sao lưu dữ liệu là những dịch vụ phổ biến trên nền tảng điện toán đám mây. Ngoài ra điện toán đám mây còn cung cấp khả năng tự động cân bằng tải, đó là quá trình xử lý giúp cho hệ thống tránh hiện tượng tắc nghẽn xảy ra do mất cân bằng tải. Cân bằng tải cũng đề cập đến vấn đề xử lý lỗi trong tình huống khi một trong các thành phần của các dịch vụ bị lỗi trong khi các dịch vụ tiến hành giao tiếp thông tin với nhau....

Quản lý ảo hóa trong điện toán đám mây

access_time 10/29/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Quản lý ảo hóa trong điện toán đám mâyclose

Ảo hóa đã cách mạng hóa công nghệ trung tâm dữ liệu thông qua một tập hợp các kỹ thuật và các công cụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp và quản lý động trung tâm dữ liệu của cơ sở hạ tầng (IaaS)

Kiến trúc điện toán đám mây

access_time 10/26/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Kiến trúc điện toán đám mâyclose

Bài viết mô tả các thành phần trong điện toán đám mây bao gồm : Dịch vụ phần mềm (Software as a Service – SaaS), Dịch vụ nền tảng (Platform as a Service – PaaS), Dịch vụ cơ sở Hạ tầng (Infrastructure as a Service – IaaS) ...

Xu hướng phát triển ứng dụng trên nền tảng đám mây

access_time 10/25/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Xu hướng phát triển ứng dụng trên nền tảng đám mâyclose

Bài viết mô tả về xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây, cũng như là định nghĩa và các đặc điểm của điện toán đám mây ....

vertical_align_top
share
Chat...