ASP.Net MVC 5

Bài 3: Lệnh và toán tử trong Lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017

access_time 11/20/2017 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 3: Lệnh và toán tử trong Lập trình C# 7.0 - Visual Studio 2017close

Thông thường, lệnh là một tập hợp các biến, các hằng số, các toán tử kết hợp với các từ khóa (những cụm từ mà ngôn ngữ lập trình quy ước) để mô tả sự logic trong điều khiển và qua đó, máy tính sẽ thực thi “những logic” này đạt đến kết quả cuối cùng xem như mục tiêu điều khiển của chương trình. Bài viết được cập nhật từ Bài lập trình C# 5.0 của tác giả.

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 4 - Bài số 3

access_time 12/16/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 4 - Bài số 3close

Tiếp theo loạt bài hướng dẫn học lập trình Asp.net MVC 5, trong nội dung bài số 3 phần 4 giới thiệu về Razor View Engine. Một View Engine mặc định của Asp.net MVC, với cú pháp đơn giản và gần gũi với các lập trình viên .Net. Nội dung bài viết đề cập tới cú pháp sử dụng của Razor view engine.

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 3 - Bài số 3

access_time 12/15/2015 7:51:45 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 3 - Bài số 3close

Tiếp theo loạt bài hướng dẫn học lập trình Asp.net MVC 5, trong các nội dung phần 1, phần 2 trực thuộc bài số 3, tác giả đã trình bày các vấn đề về cơ bản về View. tiếp theo loạt bài viết về View trực thuộc bài số 3, nội dung của phần 3 này sẽ trình bày tiếp 2 vấn đề : Đối tượng TempData, là một trong 3 đối tượng thực hiện truyền dữ liệu trực tiếp từ Controller sang View và cách xử lý Partial View trong lập trình Asp.net MVC ...

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 1 - Bài số 3

access_time 12/5/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 1 - Bài số 3close

Trong ứng dụng Asp.Net MVC, Views là các thành phần dùng để hiển thị giao diện người dùng (UI). Views có thể hiển thị cả các thông tin tĩnh và động, View cũng có thể hiển thị các form cho phép người sử dụng có thể cập nhật thông tin trực tiếp vào các form đó. Các Controller trong ứng dụng có thể truyền dữ liệu cho View thông qua các đối tượng như ViewData, ViewBag, TempData.

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 2 - Bài số 3

access_time 12/5/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Học lập trình Asp.Net MVC 5.0 - View trong Asp.Net MVC - Visual Studio 2015 - Phần 2 - Bài số 3close

Trong ứng dụng Asp.Net MVC, Controller thường xử lý các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ của ứng dụng và trả về kết quả cho người sử dụng thông qua View. Tuy nhiên trong một số trường hợp, lập trình trình viên cần truyền dữ liệu trực tiếp từ Controller sang View. Trong bài này tác giả trình bày 2 đối tượng ViewData và ViewBag để thực hiện truyền dữ liệu từ Controller sang View.

Controller trong Asp.Net MVC 5 - Visual Studio 2015 - Phần 2 - Bài số 2

access_time 11/28/2015 12:44:57 PM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Controller trong Asp.Net MVC 5 - Visual Studio 2015 - Phần 2 - Bài số 2close

Controller là một trong các thành phần chính của chương trình được viết trên nền tảng công nghệ Asp.Net MVC. Controller trong kiến trúc MVC xử lý bất kỳ các yêu cầu nào từ URL. Tiếp theo bài 2, phần 1 trong loạt bài về hướng dẫn học lập trình Asp.Net MVC 5, Tác giả mô tả tiếp các tính năng của Controller cũng như ví dụ nhằm mô tả các tính năng này.

Controller trong Asp.Net MVC 5 - Visual Studio 2015 - Phần 1 - Bài số 2

access_time 11/25/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Controller trong Asp.Net MVC 5 - Visual Studio 2015 - Phần 1 - Bài số 2close

Controller là một trong các thành phần chính của chương trình được viết trên nền tảng công nghệ Asp.Net MVC. Controller trong kiến trúc MVC xử lý bất kỳ các yêu cầu nào từ URL, trong loạt bài về hướng dẫn học lập trình Asp.Net MVC 5, Bài viết về Controller trong Asp.Net MVC được chia làm 2 phần, mỗi phần tác giả mô tả các tính năng về Controller và ví dụ nhằm mô tả các tính năng đó đi kèm.

Giới thiệu lập trình Asp.Net MVC 5.0 - Visual Studio 2015 - Bài 1

access_time 11/21/2015 12:00:00 AM

person Nguyễn Mạnh Hùng

Giới thiệu lập trình Asp.Net MVC 5.0 - Visual Studio 2015 - Bài 1close

Asp.Net MVC là một Framework sử dụng .Net Framework cho việc phát triển ứng dụng web động. Asp.Net MVC phát triển trên mẫu thiết kế chuẩn MVC, cho phép người sử dụng phát triển các ứng dụng phần mềm. MVC là tên một mẫu phát triển ứng dụng, phương pháp này chia nhỏ một ứng dụng thành ba thành phần để cài đặt, mỗi thành phần đóng một vai trò khác nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là models, views, và controllers.

Giới thiệu về ASP.NET Web API

access_time 10/23/2015 12:00:00 AM

person Đào Minh Giang

Giới thiệu về ASP.NET Web APIclose

ASP.NET Web API là một nền tảng cho phép chúng ta xây dựng các dịch vụ HTTP đáp ứng được hầu hết các client, bao gồm các trình duyệt, thiết bị di động, máy tính bảng. Để tạo các ứng dụng RESFul, ASP.NET Web API là một ứng viên hàng đầu trên nền tảng .NET

vertical_align_top
share
Chat...