Thông tin chi tiết khóa học

Lập trình toàn diện với Angular 7

Cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 7 từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt học viên được tiếp cận với mô hình Automatic Test với Karma và Jasmine;
Giờ học96 giờ ( Sáng 8h - 11h, Chiều 13h-16h, Tối 18h - 21h )
Địa điểmPhòng 403, Nơ 14C, Khu đô thị mới Định Công

Khai giảngDự kiến 26/02/2019 -> 05/03/2019
Thời gian3 giờ x 32 buổi = 96 giờ
Số h.viên / lớp6 - 8 người
Máy tínhH.viên tự trang bị máy xách tay
Học phí6.720.000 đ (70.000 đ /giờ)

Giới thiệu tổng quát về khóa học

1.Tên khóa học

Lập trình toàn diện với Angular 7

2.Đối tượng học viên

Lập trình viên các Công ty Phát triển Phần mềm, Sinh viên các trường đại học, cao đẳng CNTT, học viên các trung tâm lập trình viên quốc tế và các học viên yêu thích về CNTT

3.Yêu cầu khóa học

+ Học viên cần phải có kiến thức về Javascript

+ Kiến thức cơ bản về HTML, CSS

+ Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C++, Java, C#

+ Có kiến thức về TypeScript

4.Mô tả về khóa học

Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 5, đây là phiên bản mới nhất của Angular. Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức Cơ bản của Angular 5 như :

Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, Optimizing an Angular App with Modules. Ngoài ra học viên còn được cung cấp các kiến thức liên quan khác như cách sử dụng Angular-Cli để tạo ứng dụng, dụng với Angular 7.

Làm quen với xây dựng Unit Test và Automatic Test với Karma và Jasmine cũng như là phương thức triển khai các ứng dụng được xây dựng bởi Angular 7.

Ngoài ra học viên sẽ được cung cấp các kiến thức thực tế thông qua việc lựa chọn dự án Phần mềm để triển khai với Angular 5 bao gồm :

- Phân tích và thiết kế kiến trúc phát triển phần mềm với Angular 7

- Cách tổ chức và phân tách Module

- Routing Lazy và cách thức kiểm soát các Router

- Bảo mật và kiểm soát truy cập

- Dependency injection và Service

- và nhiều các kiến thức có liên quan khác

5.Nội dung chi tiết khóa học

I           Tổng quát Angular 7

1.1       Giới thiệu chung về Angular 7          

1.2       Cách thức làm việc của Angular        

1.3       Mô tả về Visual Studio Code

1.4       Giới thiệu về Angular Cli      

1.5       Tạo ứng dụng đầu tiên với Angular 7

II         Node Js và các thư viên đi kèm

2.1       Giới thiệu về Node JS

2.2       Giới thiệu và các gói thư viên đi kèm

2.3       Các gói thư viên thông dụng đi kèm Angular 7

Các vấn đề cơ bản Angular 7

III       Kiến trúc chung của việc xây dựng và thiết kế ứng dụng với Angular 7

IV       Component

4.1       Tổng quát về Component      

4.2       Template và DOM    

4.3       Tạo Component với Angular Cli      

4.4       Binding Data (Binding thông qua Property, Biding 1 chiều, 2 chiều )        

4.5       Event

4.6       Tạo ứng dụng minh họa với Component      

V         Form và Các vấn đề thao tác với dữ liệu

5.1       Các vấn đề cơ bản về Form  

5.2       Template-driven forms          

5.3       Tạo ứng dụng minh họa với Template-driven Form

5.4       Reactive Forms          

5.5       Kiểm tra thao tác dữ liệu với Form, ghi Log và hiển thị thông báo lỗi        

5.6       So sánh Template-driven với Reactive Form

5.7       Sử dụng Angular material    

5.8       Tạo ứng dụng minh họa với Reactive Form kết hợp với ghi log và hiển thị thông báo lỗi  

VI       Các vấn đề cơ bản về Routing

VII     Service và Dependence Injection và và RxJS

7.1       Giới thiệu về HTTP  

7.2       Kiến trúc SOA và cách thức tạo Service trong ứng dụng Angular 5

7.3       Tạo ví dụ minh họa    

7.4       RxJs và Angular 5 (Observable, Subject …)

7.5       Tạo ví dụ minh họa    

Chuyên sâu với Angular 7

VIII     Debug

8.1       Angular Error Messages        

8.2       Sử dụng trình duyệt thực hiện Debugging Code in the Browser      

8.3       Sử dụng Augury        

IX       Phân chia ứng dụng theo Module

7.1       Giới thiệu ngModule và cách phân chia ứng dụng  

7.2       Kết hợp Routing với Module

7.3       Tạo Module trong ứng dụng  

7.4       Tạo ứng dụng minh họa        

X         Angular Testing

10.1     Giới thiệu Angular Testing    

10.1     Cài đặt môi trường    

10.3     Xây dựng Unit Test với Các Component Angular    

10.4     Tạo ví dụ minh họa    

XI       Authentication and Authorization

11.1     Giới thiệu về Authentication và Authorization        

11.2     JWT    

11.3     Xây dựng Login, Logout và Change Password…    

11.4     Router và Role của người dùng        

11.5     Role với Service và các vấn đề khác

11.6     Xây dựng ví dụng minh họa  

XII     Lựa chọn Project trong việc xây dựng ứng dụng cuối khóa học

XIII     Cài đặt và triển khai ứng dụng

XIV     Phân tích ứng dụng và cách thức xây dựng ứng dụng

XV     Hướng dẫn xây dựng ứng dụng và triển khai ứng dụng

6. Thời gian học

Số giờ học : 96h        

7.Giảng viên

- Có kinh nghiệm 15 năm trong phát triển phần mềm, với Angular 2,4,5,6,7 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu âu.

- Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển
vertical_align_top
share
Chat...