Thông tin chi tiết khóa học

Lập trình Angular 10 và Asp.net Mvc Core Api 3.x + Entity Framework Core 3.x;

Nền tảng lập trình hiện đại, kiến thức toàn diện về lập trình Angular 10, kết hợp với Asp.Net Mvc Core 3.x và Entity Framework Core 3.x
Giờ học108giờ (Sáng 8h - 11h, Chiều 13h-16h, Tối 18h - 21h )
Địa điểmPhòng 403, Nơ 14C, Khu đô thị mới Định Công
Khai giảngDự kiến 1/10/2020 -> 15/10/2020  
Thời gian3 giờ x 40 buổi = 118 giờ
Số h.viên / lớp5 - 10 Học viên 
Máy tínhH.viên tự trang bị máy xách tay
Học phí10.000.000 đ (85.000 đ /giờ); 

Giới thiệu tổng quát về khóa học

1. Tên khóa học

Lập trình Angular 10 và Asp.net Mvc Core 3.x + Entity Framework Core 3.x

2. Đối tượng học viên

Lập trình viên các Công ty Phát triển Phần mềm, các sinh viên chuyên ngành CNTT và các học viên tại các trung tâm đào tạo CNTT như Aptech,…

3. Yêu cầu khóa học

+ Học viên cần phải có kiến thức về Javascript

+ Kiến thức cơ bản về HTML, CSS

+ Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C#

+ Có kiến thức về TypeScript

4. Mô tả về khóa học

Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 10, kết hợp với Asp.Net Mvc Core API 3.x và Entity Framework Core 3.x. Với Module này học viên sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức, hằm để phát triển ứng dụng trên nền tảng Web với mô

hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) bằng việc xây dựng và triển khai Service thông qua nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft đó chính là Asp.net MVC Core Api  3.x kết hợp với Entity Framework Core 3.x

Với nền tảng kiến trúc Asp.Net MVC Core Api 3.x  và Entity Framework Core 3.x học viên sẽ được cung cấp các kiến thức :

+ Xây dựng các APIs với ASP.NET Core 3.x

+ Test các Api với công cụ PostMan

+ các đặc trưng của ASP.NET MVC Core 3.x

+ Dependency injection, các nguyên mẫu phát triển như repository và unit of work trong ASP.NET MVC Core APIs

+ Các thành phần của Entity Framework Core , việc lưu trữ và truy vấn thông tin

+ Xây dựng Model, ViewModel với ASP.NET MVC

+ Sử dụng AutoMapper với ASP.NET MVC Core 

+ Xây dựng các Entity với các quan hệ một - nhiều và nhiều nhiều

+ Thực hiện các phương thức CRUD đối với các Entity

+ Quá trình ghi Log và xử lý lỗi với ASP.NET MVC Core

+ Thực hiện xử lý bảo mật và kiểm soát thông tin đối với người Sử dụng

...

Với Angular x Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức như :

+ Tích hợp Angular x với Asp.Net Mvc Core

+ Cung cấp các kiến thức Cơ bản như : Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, Optimizing an Angular App with Modules.

+ Xây dựng unit Test và Automatic Test với Karma và Jasmine

+ Kiến trúc phát triển ứng dụng phía Font-End với Angular 8, Angular Marterial hoặc Bootstrap

+ Cách tổ chức và phân tách Module

+ Routing Lazy và Cách thức kiểm soát các Router

+ bảo mật và kiểm soát truy cập

+ Dependency injection và Service

+ và nhiều các kiến thức có liên quan khác ...

5. Nội dung khóa học

5.1 Lập trình Asp.Net MVC Core và Entity Framework Core

STT

Nội dung

Thời gian Đào tạo (Giờ)

I

Tổng quát Asp.Net MVC Core và Entity Framwork Core

3

1.1

Giới thiệu chung về Asp.Net MVC Core (Tổng quát, mô hình MVC, Các thành phần của Asp.Net MVC Core)

 

1.2

Cặt đặt công cụ và Sql Server và các bộ công cụ phát triển

1.3

Ví dụ minh họa

II

Các thành phần cơ bản của Asp.Net MVC Core và Entity Framwork Core

3

2.1

Mô hình MVC và các thành phần

 

2.2

Các thành phần cơ bản Entity Framework Core

2.3

Mô hình Code First, DataContext và các cấu hình trong ứng dụng

2.4

Tạo CSDL và Migration

2.5

Ví dụ minh họa

III

Entity Framework và các vấn đề có liên quan

6

3.1

Tạo các Entity với các quan hệ (Một - Nhiều, Nhiều - Nhiều)

 

3.2

Kiểu dữ liệu liên quan tới các thực thể và các điều kiện rằng buộc dữ liệu

3.3

Truy vấn và thao tác dữ liệu với Entity Framework

3.4

Ví dụ minh họa

IV

Xây dựng API và Debug

9

4.1

Các nguyên mẫu trong việc xây dựng các Web MVC API (Repository, Unit of work …)

 

4.2

Mối liên hệ giữa Model và View Model

4.3

AutoMapper

4.4

Router

4.5

 Test các Api với công cụ PostMan

4.6

Debug ứng dụng

4.7

Ví dụ minh họa

V

Bảo mật và xử lý lỗi

9

5.1

Xử lý lỗi và ghi log trong xây dựng Api

 

5.2

Kiểm soát truy cập và phân quyền người dùng

 

5.3

JWT và Auth0

 

5.4

Ví dụ minh họa

 

Tổng số Giờ học

30

5.2. Lập trình Angular 10

STT

Nội dung

Thời gian Đào tạo (Giờ)

I

Tổng quát Angular 10

3

1.1

Giới thiệu chung về Angular 10

 

1.2

Cách thức làm việc của Angular 10

 

1.3

Mô tả về Visual Studio Code

 

1.4

Giới thiệu về Angular Cli

 

1.5

Tạo ứng dụng đầu tiên với Angular 10

 

II

Node Js và các thư viên đi kèm

6

2.1

Giới thiệu về Node JS

 

2.2

Giới thiệu và các gói thư viên đi kèm

 

2.3

Các gói thư viên thông dụng đi kèm Angular 10

 

2.4

Tạo Solution và tích hợp Asp.Net MVC Core và Angular 10

 

2.5

Tạo ứng dụng minh họa

 

III

Kiến trúc ứng dụng Angular 10

 

IV

Component

3

4.1

Tổng quát về Component

9

4.2

Template và DOM

 

4.3

Tạo Component với Angular Cli

 

4.4

Binding Data (Binding thông qua Property, Biding 1 chiều, 2 chiều )

 

4.5

Event

 

4.6

Tạo ứng dụng minh họa với Component

 

V

Form và Các vấn đề thao tác với dữ liệu

9

5.1

Các vấn đề cơ bản về Form

 

5.2

Template-driven forms

 

5.3

Tạo ứng dụng minh họa với Template-driven Form

 

5.4

Reactive Forms

 

5.5

Kiểm tra thao tác dữ liệu với Form, ghi Log và hiển thị thông báo lỗi

 

5.6

So sánh Template-driven với Reactive Form

 

5.7

Tạo ứng dụng minh họa với Reactive Form kết hợp với ghi log và hiển thị thông báo lỗi

 

VI

VI

Giao tiếp Component - Component

Các vấn đề cơ bản về Routing

10

3

VII

Phân chia ứng dụng theo Module

6

7.1

Giới thiệu ngModule và cách phân chia ứng dụng

 

7.2

Kết hợp Routing với Module

 

7.3

Tạo Module trong ứng dụng

 

7.4

Tạo ứng dụng minh họa

 

VIII

Service

6

8.1

Giới thiệu về HTTP

 

8.2

Kiến trúc SOA và cách thức tạo Service trong ứng dụng Angular 10

 

8.3

Giới thiệu một số Service của các nhà cung cấp service và cách thức tương tác với nó

 

8.4

RxJs

 

8.5

Sử dụng HttpClient để gọi các Service được xây dựng bởi Asp.Net MVC Core

 

8.6

Tạo ví dụ minh họa

 

IX

Lựa chọn Project trong việc xây dựng ứng dụng cuối khóa học

3

X

Cài đặt và triển khai ứng dụng

3

XI

Phân tích ứng dụng và cách thức xây dựng ứng dụng

3

XII

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng và triển khai ứng dụng

12

Tổng số giờ học

88

 

6. Thời gian học

Số giờ học : 118h

7. Giảng viên

- Có kinh nghiệm nhiều năm trong phát triển phần mềm với Asp.Net MVC, Angular 2, 4, 5, 6, 7, 8 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu âu

- Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển

vertical_align_top
share
Chat...